Gimnazijos naujienos

Judumo savaitė

Rugsėjo 16-19 dienomis gimnazijoje vyko Judumo savaitė. Pirmadienį organizuotos futbolo varžybos, kuriose aktyviausi buvo gimnazijos abiturientai. Antradienį tinklinio varžybose gausiausiai dalyvavo trečių ir ketvirtų klasių mokiniai. Trečiadienį vykusio krepšinio...

Neformaliojo švietimo veiklų pristatymas

Rugsėjo 12 dieną gimnazijos aktų salėje susirinkusiems 1-2 klasių gimnazistams buvo pristatytos neformaliojo švietimo veiklos. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Sigita Vaicekauskienė pristatė gimnazijos siūlomų humanitarinių, tiksliųjų mokslų ir sporto būrelių vadovus....

Mokslo ir žinių diena

Mokslo ir žinių šventę pradėjo gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Sigita Vacekauskienė. Pavaduotoja linkėjo sėkmingų naujų mokslo metų, gražių akimirkų, ištvermės, užsispyrimo siekiant tikslo, gerų darbo rezultatų visiems mūsų gimnazijos mokiniams, senbuviams...

Išlydėta XXXIX abiturientų laida

Birželio 19 dieną Kretingos kultūros centre 94-iems Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos abiturientams buvo įteikti brandos atestatai. Iškilminga gimnazijos 39-osios laidos abiturientų brandos atestatų įteikimo ceremonija prasidėjo Lietuvos himnu. Jaunus žmones,...

Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija

GIMNAZIJOS VIZIJA
Gimnazija, puoselėjanti bendrąsias vertybes, rengianti mokinius būsimoms studijoms, lavinanti gebėjimus ir įgūdžius, reikalingus integruojantis šiuolaikinėje visuomenėje.

GIMNAZIJOS MISIJA
Rengti mokinį gyvenimui šiuolaikinėje visuomenėje, ugdyti laisvą žmogų, turintį poreikį tobulėti visą gyvenimą.

GIMNAZIJOS FILOSOFIJA IR VERTYBĖS
Gimnazijos ugdymo proceso centre – mokinys. Pedagogų kolektyvo uždavinys – sudaryti palankias sąlygas mokinio dvasinių, fizinių, intelektualinių, socialinių ir estetinių gebėjimų plėtotei. Mūsų siekis: „Nuo mokymo – į mokymąsi“.

Gimnazijos renginių kalendorius

Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija

Įstaigos kodas: 190284291
Adresas: Savanorių g. 56, LT-97114 Kretinga
Tel.: 8 672 99180
El paštas: info@kjpg.lt

Raštinės darbo laikas: I – V  8.00- 12.00 val.  ir 12.30 – 16.30 val.

 

El. paštas:

Telefonas: