Gimnazijos naujienos

Sėkmė konkurse

Vilniaus dailės akademijos Klaipėdos fakulteto 5-mečio šventėje,  kuri   vyko 2018 metų birželio 15 d., apdovanoti  VDA KF organizuoto piešinių, fotografijų konkurso ,,  5 pajūrio  spalvos“ nugalėtojai.  Konkurse dalyvavo Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės...

eTwinning projektas

Šiais mokslo metais  1 d klasės mokiniai su prancūzų kalbos mokytoja Dina Antanavičiene  dalyvavo tarptautiniame  eTwinning  projekte „Viens me connaitre !”(Susipažinkime). Projektas apdovanotas Kokybės...

KVIETIMAS

Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija  kviečia  į BRANDOS ATESTATŲ ĮTEIKIMO ŠVENTĘ,  vyksiančią 2018 metų liepos 13 dieną 15.00 val. gimnazijos aktų salėje                                                     Organizatoriai...

Padėkos diena „Mokslo Paukštė“

Mokslo metų pabaigoje į tradicine tapusią padėkos dieną „Mokslo paukštė“ buvo pakviesti mokiniai ir jų tėvai, mokytojai. Joje pagerbti mokiniai, iškovoję asmenines ir komandines pergales, bei juos ruošę mokytojai, padėkota mokinių tėvams. Apdovanoti 9 mokslo pirmūnai,...

Bendradarbiavimas

       Gražus mūsų ir  Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijų bendradarbiavimas įgyvendinant socializacijos projektą „Skuodo didžiavyrių...

Darbai miesto šventei

Kretingos miesto jubiliejui rajono mokyklos rengė pagrindinių miesto istorinių architektūrinių objektų maketus. Simboliškai burtai mūsų gimnazijai lėmė Jurgio Pabrėžos kapą ir šv. Jurgio koplyčią. Birželio 15 dieną mūsų maketą bus galima išvysti Kretingos Rotušės...

Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija

GIMNAZIJOS VIZIJA
Gimnazija, puoselėjanti bendrąsias vertybes, rengianti mokinius būsimoms studijoms, lavinanti gebėjimus ir įgūdžius, reikalingus integruojantis šiuolaikinėje visuomenėje.

GIMNAZIJOS MISIJA
Rengti mokinį gyvenimui šiuolaikinėje visuomenėje, ugdyti laisvą žmogų, turintį poreikį tobulėti visą gyvenimą.

GIMNAZIJOS FILOSOFIJA IR VERTYBĖS
Gimnazijos ugdymo proceso centre – mokinys. Pedagogų kolektyvo uždavinys – sudaryti palankias sąlygas mokinio dvasinių, fizinių, intelektualinių, socialinių ir estetinių gebėjimų plėtotei. Mūsų siekis: „Nuo mokymo – į mokymąsi“.

Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija

Įstaigos kodas: 190284291
Adresas: Savanorių g. 56, LT-97114 Kretinga
Tel.: 8 672 99180
El paštas: info@kjpg.lt

El. paštas:

Telefonas: