Gimnazijos naujienos

Gimnazijos direktoriaus sveikinimas

.                                                                                                                                                                                                                                               .                           ...

Ačiū!

.                                                                                                                                                                                                                                                                           ...

Sveikiname 40 laidos abiturientus!

.                                                                                                                                                                                                                                                                          ....

Dėmesio

Vytauto Didžiojo universitetas kviečia moksleivius dalyvauti Virtualiose moksleivių dienose. Nuo gegužės 21 d. iki birželio 4 d. vyksiančiuose susitikimuose su fakultetų atstovais moksleiviai galės daugiau sužinoti apie studijas universitete, susipažinti su studijų...

Atsiskaitymas su biblioteka, vadovėlių grąžinimas 2019–2020 m. m.

  Atėję į mokyklą, mokiniai privalo būti su kaukėmis. Kad būtų kuo mažiau kontaktų, maždaug valanda laiko bus skiriama 8 mokiniams. Mokinius priimsime kas valandą abėcėlės tvarka pagal TAMO dienyną. Vadovėliai turi būti sutvarkyti (neprirašinėti, suklijuoti, nuimti...

Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija

GIMNAZIJOS VIZIJA
Gimnazija, puoselėjanti bendrąsias vertybes, rengianti mokinius būsimoms studijoms, lavinanti gebėjimus ir įgūdžius, reikalingus integruojantis šiuolaikinėje visuomenėje.

GIMNAZIJOS MISIJA
Rengti mokinį gyvenimui šiuolaikinėje visuomenėje, ugdyti laisvą žmogų, turintį poreikį tobulėti visą gyvenimą.

GIMNAZIJOS FILOSOFIJA IR VERTYBĖS
Gimnazijos ugdymo proceso centre – mokinys. Pedagogų kolektyvo uždavinys – sudaryti palankias sąlygas mokinio dvasinių, fizinių, intelektualinių, socialinių ir estetinių gebėjimų plėtotei. Mūsų siekis: „Nuo mokymo – į mokymąsi“.

Gimnazijos renginių kalendorius

Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija

Įstaigos kodas: 190284291
Adresas: Savanorių g. 56, LT-97114 Kretinga
Tel.: 8 672 99180
El paštas: info@kjpg.lt

Raštinės darbo laikas: I – V  8.00- 12.00 val.  ir 12.30 – 16.30 val.

 

El. paštas:

Telefonas: