Gimnazijos naujienos

Integruotos ,,Pamokos kitaip“

 Rugsėjo pabaigoje Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos mokinių grupė vyko į kelionę Talinas – Stokholmas – Ryga. Tai buvo trijų dienų integruotas renginys ,,Pamokos kitaip“:  gimnazistai dalyvavo istorijos, geografijos, literatūros, anglų kalbos, muzikos...

Kino edukacijos projektas „Kino busas“

Spalio 16 d. gimnazijoje vyko kino edukacijos projektas „Kino busas“.  Šiuo projektu siekiama plačiau supažindinti  jaunimą su kino menu, jo istorija, kino gamybos procesais, ugdyti jaunąją kino žiūrovų kartą. Projekto metu ugdomas įvairaus amžiaus moksleivių meninis...

Pirmokų krikštynos

Kiekvieną rudenį mūsų gimnazijoje rengiamos pirmokų priimtuvės. Šiais metais krikštynų tema – „Vaikų darželis“. Penktadienio ryte buvo matyti dešimtokų–organizatorių pastangos: ant fojė lubų kabėjo debesėliai, laiptų turėklai papuošti įvairiaspalviais balionais, aktų...

Išlaikėme Konstitucijos egzaminą

Spalio 4 dieną visi gimnazijos mokiniai laikė Lietuvos Respublikos Konstitucijos egzaminą. LR Konstitucijos egzaminas mūsų gimnazijoje vyksta jau 12-tą kartą. Pasak istorijos mokytojos Dalios Zibalienės, šio renginio organizatorės, geriausiai LR Konstituciją išmano...

Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija

GIMNAZIJOS VIZIJA
Gimnazija, puoselėjanti bendrąsias vertybes, rengianti mokinius būsimoms studijoms, lavinanti gebėjimus ir įgūdžius, reikalingus integruojantis šiuolaikinėje visuomenėje.

GIMNAZIJOS MISIJA
Rengti mokinį gyvenimui šiuolaikinėje visuomenėje, ugdyti laisvą žmogų, turintį poreikį tobulėti visą gyvenimą.

GIMNAZIJOS FILOSOFIJA IR VERTYBĖS
Gimnazijos ugdymo proceso centre – mokinys. Pedagogų kolektyvo uždavinys – sudaryti palankias sąlygas mokinio dvasinių, fizinių, intelektualinių, socialinių ir estetinių gebėjimų plėtotei. Mūsų siekis: „Nuo mokymo – į mokymąsi“.

Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija

Įstaigos kodas: 190284291
Adresas: Savanorių g. 56, LT-97114 Kretinga
Tel.: 8 672 99180
El paštas: info@kjpg.lt

El. paštas:

Telefonas: