Gimnazijos naujienos

Paskutinis skambutis

38-ajai Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos abiturientų laidai nuskambėjo paskutinis skambutis. Kupinas džiaugsmo ir liūdesio ašarų, juoko ir šypsenų ... Sveikiname Tarptautinė chemijos olimpiada Tailande Mokinį olimpiadai ruošė chemijos mokytoja ekspertė Rima...

Konferencija „Žmogus ir gamta“

Salantuose gamtamokslinių tiriamųjų darbų konferencijoje „Žmogus ir gamta“, gegužės 18 dieną dalyvavo ir savo projektinius darbus pristatė mūsų gimnazistės Daisa Gečaitė „Natūralioji kosmetika“ (vadovė – chemijos vyresnioji mokytoja Jovita Japertienė) ir Emira...

Mokyklų žaidynės

       Gegužės 16 dieną miesto stadione vyko Kretingos rajono bendrojo lavinimo mokyklų mokinių lengvosios atletikos varžybos. Į varžybas atvyko 157 dalyviai: 41 mergaitė ir 116 berniukų. Mokiniai varžėsi trijose amžiaus grupėse:  jauniai (gimę 1999-2000 m.),...

GEROJO LAŠELIO DIENA

Lietuvos vaikų vėžio asociacija „Paguoda“ paskelbė GEROJO LAŠELIO dieną, skirtą atkreipti dėmesį į vėžiu sergančius vaikus ir padėti  jiems. Mūsų gimnazijos bendruomenė palaikė šią idėją. Mokinių paaukotos lėšos bus skirtos sergantiems vaikams. Sveikiname Tarptautinė...

Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija

GIMNAZIJOS VIZIJA
Gimnazija, puoselėjanti bendrąsias vertybes, rengianti mokinius būsimoms studijoms, lavinanti gebėjimus ir įgūdžius, reikalingus integruojantis šiuolaikinėje visuomenėje.

GIMNAZIJOS MISIJA
Rengti mokinį gyvenimui šiuolaikinėje visuomenėje, ugdyti laisvą žmogų, turintį poreikį tobulėti visą gyvenimą.

GIMNAZIJOS FILOSOFIJA IR VERTYBĖS
Gimnazijos ugdymo proceso centre – mokinys. Pedagogų kolektyvo uždavinys – sudaryti palankias sąlygas mokinio dvasinių, fizinių, intelektualinių, socialinių ir estetinių gebėjimų plėtotei. Mūsų siekis: „Nuo mokymo – į mokymąsi“.

Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija

Įstaigos kodas: 190284291
Adresas: Savanorių g. 56, LT-97114 Kretinga
Tel.: 8 672 99180
El paštas: info@kjpg.lt

El. paštas:

Telefonas: