Gimnazijos naujienos

Nuotolinės projektinės veiklos

Šie mokslo metai kiek kitokie dėl nuotolinio mokymosi. Baigėsi pamokos, bet internetu dar tebevyksta visų mokomųjų dalykų projektinės veiklos. Jos skirtingos ir įdomios. Mokytojai mokiniams pasiūlė užsiėmimų, kurie būtų naudingi ir plėstų mokinių akiratį. Nemažai...

Išleistas mokinių kūrybos almanachas

Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos ,,Žemaičių kalbos klubas“  išleido dar vieną mokinių kūrybos almanachą ,, Žemaitėjės žemė monėm augėn“. Jame išspausdinti regioninio konkurso ,, Koram žemaitėškā“, vykusio 2019 m. mokinių iš Kartenos mokyklos –...

INFORMACIJA NEMOKAMĄ MAITINIMĄ GAUNANTIEMS MOKINIAMS

Birželio 17 d. (trečiadienį) nuo 8.30 iki 11.00 nemokamą maitinimą gaunantiems mokiniams bus išduodamas sausas davinys prie mokyklos valgyklos šoninių durų. Mokiniai, ar jų tėvai(globėjai) turėtų ateiti į gimnaziją ir pasiimti sausą davinį nurodytu laiku. Sudarytuose...

INFORMACIJA NEMOKAMĄ MAITINIMĄ GAUNANTIEMS MOKINIAMS

Birželio 12 d. (penktadienį) nuo 8.30 iki 11.00 nemokamą maitinimą gaunantiems mokiniams bus išduodamas sausas davinys prie mokyklos valgyklos šoninių durų. Mokiniai, ar jų tėvai(globėjai) turėtų ateiti į gimnaziją ir pasiimti sausą davinį nurodytu laiku. Sudarytuose...

Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija

GIMNAZIJOS VIZIJA
Gimnazija, puoselėjanti bendrąsias vertybes, rengianti mokinius būsimoms studijoms, lavinanti gebėjimus ir įgūdžius, reikalingus integruojantis šiuolaikinėje visuomenėje.

GIMNAZIJOS MISIJA
Rengti mokinį gyvenimui šiuolaikinėje visuomenėje, ugdyti laisvą žmogų, turintį poreikį tobulėti visą gyvenimą.

GIMNAZIJOS FILOSOFIJA IR VERTYBĖS
Gimnazijos ugdymo proceso centre – mokinys. Pedagogų kolektyvo uždavinys – sudaryti palankias sąlygas mokinio dvasinių, fizinių, intelektualinių, socialinių ir estetinių gebėjimų plėtotei. Mūsų siekis: „Nuo mokymo – į mokymąsi“.

Gimnazijos renginių kalendorius

Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija

Įstaigos kodas: 190284291
Adresas: Savanorių g. 56, LT-97114 Kretinga
Tel.: 8 672 99180
El paštas: info@kjpg.lt

Raštinės darbo laikas: I – V  8.00- 12.00 val.  ir 12.30 – 16.30 val.

 

El. paštas:

Telefonas: