Gimnazijos naujienos

SVARSČIO ROVIMO VARŽYBOS

       2018 m. balandžio 19 dieną vyko Kretingos rajono bendrojo lavinimo mokyklų jaunių ir jaunučių svarsčio rovimo varžybos. Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos jaunių komanda užėmė 2 vietą, jaunučių komanda - 4 vieta. Jaunučių komandoje asmeninėje...

Pavasarinė tvarkymosi akcija „Darom 2018“

.                                                                                                                                                                                                                                                                          ...

Diena, kai pamokos vyko kitaip

Mūsų  gimnazijoje penkti metai iš eilės  vyko renginys „Pamokos  kitaip“, kurį organizavo gimnazijos Metodinės tarybos pirmininkė Dalia Zibalienė ir metodinių grupių pirmininkai.  Mokiniams pamokas vedė ne mokytojai, o dėstytojai ir lektoriai, kurie šios dienos ...

Dėmesio !!!

Balandžio 25 dieną 10.50 val.                                                                                                                                                                                                                                         ....

Iš filologų konkurso sugrįžus

Per pavasario atostogas Vilniuje vyko 50-asis Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkursas. Į renginio atidarymą Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje susirinko 102 jaunieji kūrėjai iš 35 šalies miestų ir rajonų. Viena iš būrio – tai Kretingos Jurgio...

Projektas „Ugdyk kūrybiškumą – taip gimsta išradimai“

Balandžio 10 dieną mūsų gimnazijoje vyko edukacinis kūrybingumo ugdymo projektas „Ugdyk kūrybiškumą – taip gimsta išradimai“ pirmoji diena. Vietoj pamokų dalis kūrybingų gimnazistų susitiko su tarptautinės reklamos mokyklos The Atomic Garden Vilnius dėstytoja...

Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija

GIMNAZIJOS VIZIJA
Gimnazija, puoselėjanti bendrąsias vertybes, rengianti mokinius būsimoms studijoms, lavinanti gebėjimus ir įgūdžius, reikalingus integruojantis šiuolaikinėje visuomenėje.

GIMNAZIJOS MISIJA
Rengti mokinį gyvenimui šiuolaikinėje visuomenėje, ugdyti laisvą žmogų, turintį poreikį tobulėti visą gyvenimą.

GIMNAZIJOS FILOSOFIJA IR VERTYBĖS
Gimnazijos ugdymo proceso centre – mokinys. Pedagogų kolektyvo uždavinys – sudaryti palankias sąlygas mokinio dvasinių, fizinių, intelektualinių, socialinių ir estetinių gebėjimų plėtotei. Mūsų siekis: „Nuo mokymo – į mokymąsi“.

Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija

Įstaigos kodas: 190284291
Adresas: Savanorių g. 56, LT-97114 Kretinga
Tel.: 8 672 99180
El paštas: info@kjpg.lt

El. paštas:

Telefonas: