Gimnazijos naujienos

JURGIO PABRĖŽOS GIMTADIENIS

Sausio 15-oji – ypatinga diena mūsų gimnazijoje, kadangi minime Jurgio Pabrėžos gimimo metines (šiemet 248-ąsias). Turime gražią tradiciją visiems 1-ų gimnazijos klasių mokiniams organizuoti integruotą pamoką apie Jurgio Pabrėžos gyvenimą ir veiklą, siekdami, kad mūsų...

Dėkojame

Baigėsi akcija  „Knygų Kalėdos“.  Dėkojame visiems, dalyvavusiems akcijoje ir padovanojusiems mūsų gimnazijos bibliotekai naujų knygų.  Kviečiame skaityti...

Pilietinė akcija ,,Atmintis gyva, nes liudija“

Sausio 13-osios minėjimui rengėmės iš anksto: prisikarpėme neužmirštuolių, visos klasės padarė didesnių mėlynų gėlių, kuriomis papuošėme gimnazijos aplinką. Ir tikrai – į žvarbią žiemos dieną plūstelėjo šiek tiek pavasario. Penktadienį, sausio 11, mokykloje vyko...

Kalėdiniai skaitymai

 2018 m. gruodžio 5 dieną Palangos Vlado Jurgučio pagrindinėje mokykloje jau 6 kartą vyko konkursas ,,Kalėdiniai skaitymai‘‘. Šie skaitymai buvo šiek tiek kitokie, vaikai skaitė ne lietuviškai, o savo antrosiomis užsienio kalbomis – rusų, prancūzų, vokiečių. Verta...

Kviečiame į biblioteką

Bibliotekoje atidaryta buvusios gimnazistės Rasos Lazdauskaitės paveikslų  paroda „Diena po lietaus“. Kviečiame apsilankyti !    ...

Reikalingas anglų kalbos mokytojas

Reikalingas anglų kalbos mokytojas nuolatiniam darbui, 1 etatu. Darbo pobūdis: pamokų vedimas 1-4 gimnazijos klasėse, mokinių ruošimas olimpiadoms, konkursams, valstybiniam anglų k. brandos egzaminui, projektinės veiklos vykdymas. Siūlomas atlyginimas: 1268 Eur...

Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija

GIMNAZIJOS VIZIJA
Gimnazija, puoselėjanti bendrąsias vertybes, rengianti mokinius būsimoms studijoms, lavinanti gebėjimus ir įgūdžius, reikalingus integruojantis šiuolaikinėje visuomenėje.

GIMNAZIJOS MISIJA
Rengti mokinį gyvenimui šiuolaikinėje visuomenėje, ugdyti laisvą žmogų, turintį poreikį tobulėti visą gyvenimą.

GIMNAZIJOS FILOSOFIJA IR VERTYBĖS
Gimnazijos ugdymo proceso centre – mokinys. Pedagogų kolektyvo uždavinys – sudaryti palankias sąlygas mokinio dvasinių, fizinių, intelektualinių, socialinių ir estetinių gebėjimų plėtotei. Mūsų siekis: „Nuo mokymo – į mokymąsi“.

Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija

Įstaigos kodas: 190284291
Adresas: Savanorių g. 56, LT-97114 Kretinga
Tel.: 8 672 99180
El paštas: info@kjpg.lt

El. paštas:

Telefonas: