Gimnazijai reikalingas šokių, chemijos ir fizikos mokytojai

Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinėje gimnazijoje nuo 2018 m. liepos 12 d. iki 2018 m. rugpjūčio 17 d. skelbiama atranka šokių mokytojo, chemijos mokytojo, bei fizikos mokytojo pareigoms užimti.  Atranka vykdoma pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje (laisvos formos);
  2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
  4. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
  5. Gyvenimo aprašymą;
  6. Rekomendaciją (-as) iš buvusių darboviečių;

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Dokumentų priėmimo pradžia 2018 m. liepos 12 d., pabaiga 2018 m. rugpjūčio 17 d. . 17.00 val.

Dokumentai pateikiami asmeniškai adresu Savanorių 56, Kretinga, Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinėje gimnazijoje, gimnazijos raštinėje  arba elektroniniu paštu: info@kjpg.lt

Informacija apie atranką skelbiama gimnazijos internetinėje svetainėje adresu www. kjpg.lt ir Darbo biržos internetinėje svetainėje adresu: www.ldb.lt. Konsultacijos dėl mokytojų atrankos  teikiamos telefonu +37067299180.

ŠOKIŲ  MOKYTOJAS (-A)

Pareigybės pavadinimas: Šokių mokytojas (-a);

Darbo krūvis, (0,25 etato);

Darbo sutarties rūšis: terminuota (iki 2018-2019 m. m. ugdymo proceso pabaigos, su galimybe sutartį pratęsti į neterminuotą).

Darbo užmokestis: priklauso nuo turimos pedagogo kvalifikacinės kategorijos ir pedagoginio darbo stažo.

Reikalavimai: aukštasis pedagoginis išsilavinimas, kompiuterinis raštingumas, darbo patirtis mokykloje.

Kita informacija: neformalus švietimas  (4 pamokos – tautinio šokio) ir pamokų vedimas 3-4 (11-12) klasių mokiniams – (4 pamokos tautinio šokio)

CHEMIJOS  MOKYTOJAS (-A)

Pareigybės pavadinimas: Chemijos mokytojas (-a);

Darbo krūvis, (0,25 etato);

Darbo sutarties rūšis: terminuota (iki 2018-2019 m. m. ugdymo proceso pabaigos);

Darbo užmokestis: priklauso nuo turimos pedagogo kvalifikacinės kategorijos ir pedagoginio darbo stažo;

Reikalavimai: aukštasis pedagoginis išsilavinimas, kompiuterinis raštingumas,  darbo patirtis mokykloje;

Kita informacija: pamokų vedimas 3-4  (11-12) gimnazijos klasių mokiniams.

FIZIKOS  MOKYTOJAS (-A)

Pareigybės pavadinimas: fizikos mokytojas (-a);

Darbo krūvis, (0,5 etato);

Darbo sutarties rūšis: neterminuota;

Darbo užmokestis: priklauso nuo turimos pedagogo kvalifikacinės kategorijos ir pedagoginio darbo stažo;

Reikalavimai: aukštasis pedagoginis išsilavinimas, kompiuterinis raštingumas;

Kita informacija: pamokų vedimas 1-4  (9-12) gimnazijos klasių mokiniams.

Informacija

Mūsų rekvizitai

Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Kodas: 190284291
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Adresas: Savanorių g. 56, LT-97114 Kretinga
Telefonas: +370 (672) 99180
El. paštas: info@kjpg.lt

2% parama

2 proc. paramos sąskaitos Nr. LT784010041800092289
Paramos gavėjo pavadinimas
Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos Rėmimo fondas
Identifikacinis numeris (kodas) 193341331

Darbuotojų poreikis

Šiuo metu laisvų darbo vietų nėra