Projektas ,,Pamokos kitaip”

Kovo 28 dieną Jurgio Pabrėžos universitetinėje gimnazijoje jau šeštą kartą vyko renginys „Pamokos kitaip“. Gimnazija yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartį su 11 šalies aukštųjų mokyklų. ,,Pamokos kitaip“ – tradicinis gimnazijos ir aukštųjų mokyklų-patnerių bendradarbiavimo projektas. Juo siekiama plėsti mokinių akiratį, sudominti mokslo naujovėmis, ugdyti smalsumą, įvairinti mokymąsi, taip pat tikimasi, kad pažintis su Lietuvos aukštųjų mokyklų siūlomomis studijų programomis ir mokslo naujovėmis gimnazistams padės susivokti Lietuvos darbo rinkoje, suprasti, ką studijuoti ateityje. Šiemet į renginį ,,Pamokos kitaip“ atvyko 26 lektoriai iš Vilniaus Gedimino technikos, Vilniaus K. Simonavičiaus, Kauno Vytauto Didžiojo, Kauno technologijos, Klaipėdos universitetų, LCC tarptautinio universiteto, Klaipėdos valstybinės kolegijos, taip pat Klaipėdos greitosios medicininės pagalbos paramedikai bei Gargždų greitosios medicininės pagalbos ir priešgaisrinės tarnybos darbuotojai, Klaipėdos A. Brako ir Kretingos meno mokyklų dailininkai. Tad pamokos buvo ir karjeros užsiėmimai.

Lietuvių kalbos pamokose KU doc. dr. Marijus Šidlauskas, kalbėdamas tema ,,Kas įdomu literatūroje?” supažindino su R. Kmitos popromanu ,,Pietinia kronikas” ir E. Gudonytės knyga ,,Karta nuo Sibiro”, palinkėjo skaitant patirti sielos nuskaidrėjimą. KU doc. dr. Asta Balčiūnienė atskleidė ,,Morfemikos ir formų darybos klausimų” subtilybes. Anot 2b klasės mokinių, pamokoje išgirdo įdomių faktų iš istorinės lietuvių kalbos gramatikos, sužinojo daugiau taisyklių, kurias galima  pritaikyti norint pažymėti žodžio dalis. Viešnia iš Vilniaus K. Simonavičiaus universiteto –  prof. dr. Elena Jolanta Zabarskaitė – kalbėdama tema ,,Internetas ir kalbos technologijos” teigė, kad kalbų skirtingumą nulemia unikali tautos istorija, etninė kultūra, supažindino su kalbos technologijomis. Po užsiėmimo 3d kl. mokinė Diana Petrikaitė sakė: ,,Paskaita privertė susimąstyti: dėl interneto įtakos, žmonių susvetimėjimo, negebėjimo bendrauti lietuvių kalba nyksta.” Anglų kalbos pamokose gimnazistai klausėsi buvusio LCC tarptautinio universiteto lektoriaus Emilio Griciaus, kuris kalbėjo tema „Sutrikę mąstymo pagrindai”. Visus sudomino VDU dr. Moreno Bonda paskaita „Kas yra kalba? Pamoka apie filosofijos mokslą“. Pasak 3b kl. mokinės Emos Miliūtės, M. Bonda aiškino, kas yra kalba, kokios jos funkcijos ir kuo žmonių kalba skiriasi nuo gyvūnų skleidžiamų garsų. Paaiškino, kaip per daugybę tūkstantmečių iš olose rasto senovės žmonių piešinuko, reiškiančio taurą, atsirado raidė A. Klausant lietuviškai su itališku akcentu kalbančio dėstytojo atrodė, jog istorijos faktai dar niekada neskambėjo taip įdomiai ir įtraukiančiai. Istorija sudomino VDU Humanitarinių mokslų fakulteto prodekanas doc. dr. Giedrius Janauskas (tema ,,Kelionės patirtys: įspūdžiai iš Kinijos“), KU doktorantas Dainius Elertas („Banginių medžiotojas iš Žemaitijos“), VDU doktorantė Tatiana Ponomarenko („Vyro mokytojo įvaizdis populiariojoje kultūroje“ – tai interaktyvi pamoka apie stereotipinius vyro mokytojo įvaizdžius pop kultūroje, filmuose),  KU doc. dr. Vacys Vaivada (paskaitos tema „Žemaitijos pirmojo paminėjimo kontekstai“). Mokiniai įgijo žinių apie Žemaitijos istoriją, sužinojo dalykų, kurių prireikia keliaujant.

Biologijos pamokose mokytoją pakeitė VDU Žemės ūkio akademijos doc. dr. Rimantas Vaisvalavičius (tema ,,Dirvožemis – gyvoji žemės oda”). Chemiją dėstė KU lektorė Rasa Majauskienė (tema „Alternatyvūs degalai“). Fizikos pamokas vedė  KU studentas Mindaugas Bartkus ir buvęs mūsų gimnazijos mokinys Edvinas Tiškus, dabar KU magistrantas (tema „Nuotoliniai sateliniai metodai“). Jis kalbėjo apie geofizinius mokslus, pasakojo apie universitete esančio Jūros tyrimų instituto veiklą. Mokiniai sužinojo, jog hidrologijos ir okeanografijos studijos – tai ne tik paskaitos ir sausa informacija, o ir įvairiausi tyrimai išplaukus į atvirą jūrą laivais „Vėjūnas“ bei „Mintis“. Tyrimams atlikti naudojamos moderniausios technologijos. E. Tiškus paaiškino, kaip gamtos moksluose panaudojami dronai. Taip pat kalbėjo apie galimybes studijuojant dalyvauti Erasmus mainų programoje, kituose tarptautiniuose projektuose. 3c kl. vaikinų nuomone, labiausiai patiko matematikos pamokos. Matematika sudomino VGTU Architektūros fakulteto prof. dr. Gintautas Ambrasas (,,Matematika inžinerijoje”), KVK Elektros ir mechanikos katedros profesorius Vytenis Sinkevičius (,,Robotų pasaulis. Nuo idėjos iki ,,gyvo” robotuko”), VGTU Matematinės statistikos katedros doc. dr. Rūta Simanavičienė (tema ,,Matematika su Geogebra”). Po pamokos 3c kl. mokinė Laineda Vainauskaitė žavėjosi: ,,Grožis matematikoje! Aiškinomės, kodėl kas nors mums atrodo gražu. Sužinojome, jog dauguma dalykų atrodo gražūs, nes atitinka aukso pjūvį ϕ=1,618. Naudodamiesi kompiuterio programa Geogebra, braižėme aukso pjūvį atitinkančias figūras.” Informatikos mokė KTU dėstytojai Tomas Blažauskas ir Andrius Paulauskas, kurie sudomino tema „Žaidimų kūrimas“. Gabrielė Žiobakaitė (3b kl.) pasakojo, kad mokiniai bandė išvardinti visas žaidimų rūšis, spėjo sukurto kompiuterinio žaidimo kainą. Sužinojo, jog žaidimo kūrimo procese dalyvauja daugybė įvairių profesijų atstovų: scenaristai, aktoriai, įgarsintojai ir net istorikai, kad kompiuterinis žaidimas gali kainuoti kelias dešimtis ar šimtus milijonų dolerių.  Vienas iš dėstytojų pademonstravo, kaip per 10 minučių sukurti boulingo žaidimą. Gimnazistai grupėse žaidė KTU sukurtą edukacinį žaidimą „Lituanica“, pasakojantį apie lakūnų S. Dariaus ir S. Girėno  skrydį per Atlantą, bei sužinojo dar negirdėtų faktų apie šį įvykį, taip pat galėjo laimėti prizų. Kitokios buvo kūno kultūros ir dailės pamokos. Kūno kultūros pamokose KU dr. Sigita Derkintienė mokė krepšinio gudrybių, o Klaipėdos ir Gargždų greitosios medicininės pagalbos paramedikai Lina Končienė, Aretas Norkus, Raimondas Mišeikis atvažiavo su specialia įrangą ir mokė gimnazistus pirmosios medicininės pagalbos. Be to, rinktinei gimnazistų grupei tapybos guašu paslaptis atskleidė Klaipėdos Adomo Brako dailės mokyklos mokytojas Augustinas Burba (tema „Tapome natiurmortą“) bei Kretingos Meno mokyklos mokytoja-dailininkė Živilė Sabaliauskaitė.

Susirinkus aptarti renginio, gimnazijos direktorė Asta Burbienė džiaugėsi, kad ratas šiemet didesnis (atvyko 10 institucijų atstovai). Veikla įdomesnė, prasmingesnė, mokiniai patyrė puikių emocijų. Už bendrystę, pasidalintąją lyderystę dėkojo visiems: ir svečiams, ir gimnazijos Mokytojų tarybai, vadovaujamai istorijos mokytojos Dalios Zibalienės, ir pavaduotojai ugdymui Astai Motužienei, organizavusioms šiemet renginį. Svečiai dėkojo už šiltą priėmimą, jaukią atmosferą, džiaugėsi, kad užsimezgė glaudus ryšys. KU dr. S. Derkintienė teigė, jog dėstytojams-mokslininkams būtina padirbėti mokykloje, nes tada lengviau suprasti studentą. Dalis dėstytojų kitąmet pageidavo vesti po 2 pamokas iš eilės: tada mokinys ne tik klausytųsi, bet ir praktiškai padirbėtų, siūlė vesti pamokas ir mokytojams. KTU dėstytojus nustebino gimnazijos kompiuterių klasės įrangos turtingumas. Jie teigė, kad tai geriausia pamokų diena. Greitosios medicininės pagalbos gydytojai ,,Pamokas kitaip” vertino lakoniškai – bus papildomai 120 rankų, gelbstinčių gyvybes. Svečiai iš VDU džiaugėsi renginio bendruomeniškumu: aukštųjų mokyklų dėstytojai ir gimnazijos mokytojai ne konkuruoja švietimo reformos peripetijose, o bendrauja formalioje aplinkoje.

Informacija

Mūsų rekvizitai

Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Kodas: 190284291
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Adresas: Savanorių g. 56, LT-97114 Kretinga
Telefonas: +370 (672) 99180
El. paštas: info@kjpg.lt

2% parama

2 proc. paramos sąskaitos Nr. LT784010041800092289
Paramos gavėjo pavadinimas
Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos Rėmimo fondas
Identifikacinis numeris (kodas) 193341331