Reikalingas ūkio dalies vedėjas

SKELBIAMAS KONKURSAS KRETINGOS JURGIO PABRĖŽOS UNIVERSITETINĖS GIMNAZIJOS ŪKIO DALIES VEDĖJO PAREIGOMS UŽIMTI

Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija (toliau – Gimnazija), Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Savanorių g. 56, Kretinga, tel. 8 670 01185, el.  p. info@kjpg.lt, skelbia konkursą ūkio dalies vedėjo pareigoms (1,0 et.) užimti.

  1. Darbo pobūdis: ūkio dalies vedėjo veiklą reglamentuoja Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos ūkio dalies vedėjo pareigybės aprašymas.
  2. Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:
    • Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą.

2.2. Mokėti gerai naudotis informacinėmis technologijomis.

2.3. Žinoti (išmanyti) dokumentus, reglamentuojančius Mokyklos ūkio veiklos organizavimą, Viešųjų pirkimų organizavimą, biudžetinių įstaigų finansavimo tvarką, darbo teisinius santykius, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, Lietuvos  Respublikos darbo kodeksas; dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles.

2.4. Orientuotis kainų, paslaugų ir prekių rinkoje.

2.5. Mokėti valdyti, kaupti, analizuoti sisteminti, apibendrinti informaciją.

2.6. Būti pareigingam, darbščiam, iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, elgesiu, gebėti dirbti komandoje.

2.7. Gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą, rengti ataskaitas ir kitus dokumentus, gebėti savarankiškai vykdyti ūkio dalies vedėjo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

  1. Pretendentas privalo pateikti:

3.1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse (1 priedas).

3.2. Asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją ir darbo stažą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas.

3.3. Gyvenimo aprašymą.

  1. Pretendentų atrankos būdas – pokalbis. Pretendentams, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, pranešimai apie dalyvavimą pretendentų atrankoje, atrankos datą, vietą ir laiką bus išsiųsti el. paštu.
  2. Pretendentas gali pateikti dokumentus gimnazijos raštinėje arba siųsti el p. info@kjpg.lt. Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, įskaitant konkurso paskelbimo dieną, darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val. mokyklos raštinėje adresu: Savanorių g. 56, Kretinga. Dokumentų priėmimo pabaiga –2019 m. balandžio 30 d.

Informaciją apie skelbiamą konkursą teikia Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos direktorė Asta Burbienė  tel.8 670 01185, raštinės vedėja Silvija Sutkuvienė tel. 8 672 99180

Informacija apie konkursą paskelbta 2019-04-17 ir viešinama Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos svetainėje adresu: www.kjpg.lt

Dokumentus galite teikti  šiuo adresu.

Informacija

Mūsų rekvizitai

Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Kodas: 190284291
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Adresas: Savanorių g. 56, LT-97114 Kretinga
Telefonas: +370 (672) 99180
El. paštas: info@kjpg.lt

1,2% parama

1,2 proc. paramos sąskaitos Nr. LT784010041800092289
Paramos gavėjo pavadinimas
Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos Rėmimo fondas
Identifikacinis numeris (kodas) 193341331