Išlydėta XXXIX abiturientų laida

Birželio 19 dieną Kretingos kultūros centre 94-iems Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos abiturientams buvo įteikti brandos atestatai. Iškilminga gimnazijos 39-osios laidos abiturientų brandos atestatų įteikimo ceremonija prasidėjo Lietuvos himnu.

Jaunus žmones, pradedančius naują gyvenimo etapą, pirmiausia pasveikino gimnazijos direktorė Asta Burbienė. Direktorė padėkojo abiturientams Rokui Beržonskiui, Gyčiui Petrauskui, Monikai Kutelytei, Godai Petreikytei, Antanui Užandeniui, Godai Kačauskaitei, Dovydui Duonielai, Ievai Budginaitei, Rokui Šipaliui, Erikui Astrakovui už gimnazijos vardo garsinimą, akademinius, meno ar sporto pasiekimus. Džiaugėsi, kad 15 abiturientų iš valstybinių brandos egzaminų gavo įvertinimus nuo 90 iki 100 balų, 17 abiturientų nuo 80 iki 90 balų, o nuo 60 iki 100 balų gavo 73 ugdytiniai. Už puikius mokymosi ir valstybinių brandos egzaminų rezultatus dėkojo abiturientams Gyčiui Petrauskui, Monikai Kutelytei, Matui Budriui, Rokui Beržonskiui ir jų tėveliams. Už aukštus valstybinio anglų kalbos egzamino įvertinimus dėkojo Erikui Astrakovui, Pauliui Litvinui, Laimai Lazdauskaitei, Edvinui Mazūrui, Deimenai Paulauskaitei, Godai Petreikytei, Paulinai Viščiūnaitei, Aldui Vyšniauskui, Gretai Gauronskaitei, o už anglų kalbos ir informacinių technologijų valstybinių egzaminų rezultatus – Pauliui Mieščionaičiui. Gimnazijos vadovė linkėjo mokytis iš gamtos: spartumo iš upės, kuri skuba, o kliūtis moka aplenkti, kantrybės iš žemės, kurią mina ir aria, o ji tyli, laukia ir kasmet brandina vaisius… Ragino sugrąžinti į mūsų kasdienybę sąžinę ir garbingumą, savigarbą ir savimonę, patriotiškumą ir teisingumą, padorumą, pagarbą ir meilę.

Po išraiškingo studijos „Fortūna“ šokėjų valso (vadovas Ingridas Kiškys) gimnazijos Garbės abiturientų knygoje pasirašė 3 abiturientai: Monika Kutelytė, mokslo pirmūnė, apdovanota ,,Mokslo paukšte”, lietuvių kalbos ir literatūros, chemijos, muzikos olimpiadų, šaškių ir šachmatų varžybų prizininkė, aktyvi visuomenininkė, renginių organizatorė ir vedėja, Rokas Beržonskis, mokslo pirmūnas, aktyvus sportininkas, už  puikius akademinius pasiekimus fizikos, matematikos olimpiadose apdovanotas ,,Mokslo paukšte”, ir  mokslo pirmūnas Matas Budrys. Taip pat Matui direktorės įsakymu už puikius akademinius ir sporto pasiekimus buvo įteikta ,,Mokslo paukštė”.

Tada iškilminga brandos atestatų teikimo ceremonija, kurios metu abiturientams atestatus įteikė gimnazijos direktorė Asta Burbienė ir klasių vadovės Živilė Tamošauskienė, Rasa Mineikienė, Audronė Dūdienė ir Aušra Bončkienė. Živilė Tamošauskienė savo auklėtiniams linkėjo, kad jaunystę lydėtų meilė, džiazas ir velnias, o atsidūrę rugiuose prie bedugnės rastų vidinių jėgų gyventi… Rasa Mineikienė dėkojo už kartu patirtas džiugias akimirkas. Audronė Dūdienė priminė pamatinius dalykus: svarbiausia tėvų žemė, papročiai ir kalba, linkėjo, kad kriterijus visiems darbams būtų sąžinė. Aušra Bončkienė skatino neįveikiamą svajonę dalyti į mažesnes, lengviau pasiekiamas, ir ieškoti tiesaus gyvenimo kelio. Už prasmingą klasės vadovo darbą visoms abiturientų auklėtojoms gimnazijos direktorė A. Burbienė įteikė padėkos raštus.

Po to direktorė A. Burbienė perskaitė Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos Alumnų draugijos pirmininko Aivaro Daukanto sveikinimo laišką ir Alumnų draugijos premiją įteikė abiturientui Gyčiui Petrauskui, geriausiai išlaikiusiam brandos egzaminus.

Abiturientų vardu kalbėjo Monika Kutelytė. Ji teigė, kad per ketverius metus gimnazijoje būta įvairiausių akimirkų, patirta įvairiausių jausmų, dėkojo tėvams ir draugams, mokytojams už rūpestį, kantrybę, palaikymą. Abiturientai mokytojams įteikė gėlių, o trečiokams gimnazistams perdavė simbolinį gimnazijos raktą.

Abiturientų tėvų vardu žodį tarė Inga Kutelienė. Ji dėkojo pedagogams už vaikams suteiktas įvairiapuses žinias, už gautą galimybę plačiau pažinti mokslo, sporto, meno pasaulį, už bendradarbiavimą, linkėjo ilgiausių metų mokytojams, tėvams ir vaikams. O gimnazijai įteikė čekį, skirtą ugdymo erdvėms turtinti.

Baigdama šventę, renginio vedėja, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Asta Motužienė gimnazijos bendruomenės vardu dėkojo abiturientų tėveliams už supratingumą, pagalbą, geraširdiškumą, už gražų bendravimą, o abiturientams linkėjo eiti idėjų keliais.

Informacija

Mūsų rekvizitai

Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Kodas: 190284291
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Adresas: Savanorių g. 56, LT-97114 Kretinga
Telefonas: +370 (672) 99180
El. paštas: info@kjpg.lt

2% parama

2 proc. paramos sąskaitos Nr. LT784010041800092289
Paramos gavėjo pavadinimas
Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos Rėmimo fondas
Identifikacinis numeris (kodas) 193341331