TRADICIJŲ LAIKOMĖS

Sausio 15 dieną jau 24-tą kartą I gimnazijos klasės buvo pakviestos aktų salėn į tradicinę mūsų gimnazijos pamoką apie Jurgio Pabrėžos gyvenimą ir veiklą. Taip norėjome paminėti Jurgio Pabrėžos 249-ąsias gimimo metines. Pamoka neįprasta savo forma, vieta, mokinių ir mokytojų skaičiumi. Pamoką pradėjome šv. Pranciškaus Saulės giesme, akompanuojant muzikos mokytojui Stasiui Stončiui. Šių eilučių autorė trumpai pristatė pamokos istoriją ir skelbė pamokos uždavinį, nurodė, kad mokiniai, naudodamiesi pamokoje pateikta medžiaga, susipažins su Jurgio Pabrėžos dvasininko, botaniko, etnografo veikla, atliks nurodytas užduotis ir išspręs interaktyvų testą. Mokiniai buvo paskatinti būti atidūs ir dėmesingi. Tikybos mokytoja Ramunė Masiokienė kartu su Ia klasės mokine  perskaitė šv. Pranciškaus maldą. Istorijos mokytoja Dalia Zibalienė supažindino su istorine situacija Lietuvoje ir Kretingoje Jurgio Pabrėžos gyvenamuoju laikotarpiu. Biologijos mokytojos Aurelijos Orlovienės parengtos Id klasės mokinės Gintarė Bumblytė ir Laura Žebrauskaitė Jurgį Pabrėžą pristatė kaip gamtininką, botaniką, liaudies gydytoją. Lietuvių kalbos mokytojos Irutės Lapinskienės Id klasės mokiniai Jurgį Pabrėžą pristatė kaip poetą ir analizavo jo parašytą eilėraštį „Esu sau žmogelis“. Lietuvių kalbos mokytoja Jadvyga Miežetienė gražia žemaitiška tarme papasakojo apie Jurgio Pabrėžos palikimą etnografijai, nurodė jo aprašytus šokius ir vieną jų – „Paduškėlė“ – pakvietė pašokti. Dailės mokytoja Valdonija Karaliūnienė supažindino su Jurgio Pabrėžos atminimo įamžinimu Kretingoje. Pamokos pabaigoje, vadovaujant mokytojai Ramunei Masiokienei, mokiniai atliko užduotis, naudodamiesi mobiliojo telefono programa „Kahoot“. Taip sužinojome, kad apie Jurgio Pabrėžos gyvenimą ir veiklą daugiausiai informacijos įsisavino Ib klasės mokiniai.

Pirmokų gimnazistų nuomone, šis renginys buvo informatyvus, linksmas ir įdomus, nes daug nauja sužinojo apie XVIII a. Kretingą, Jurgį Pabrėžą, jo darbus ir nuopelnus Lietuvos mokslui. Mokiniams buvo smagu klausytis mokytojų ir savo draugų, kurie užsidegę pasakojo apie J. Pabrėžą ir leido suprasti, kad derėtų didžiuotis savo gimnazijos vardu ir jį puoselėti.

                                                                Biologijos mokytoja Aurelija Orlovienė

Enrika Puotkalytė, Id klasės mokinė

Informacija

Mūsų rekvizitai

Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Kodas: 190284291
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Adresas: Savanorių g. 56, LT-97114 Kretinga
Telefonas: +370 (672) 99180
El. paštas: info@kjpg.lt

2% parama

2 proc. paramos sąskaitos Nr. LT784010041800092289
Paramos gavėjo pavadinimas
Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos Rėmimo fondas
Identifikacinis numeris (kodas) 193341331