Mokiniai mini gimnazijos jubiliejų

Žemaičių Tėvas

Jaukiame kambarėlyje silpna, vos plazdanti

Ugnelė blankia šviesa apšviečia

Ramų vyriškio veidą ir šalia jo gulintį

Gordijaus mazgą – „Taislių auguminį“.

Iš lėto jis varto jau parašytos knygos puslapius ir ant

Stalo vis rikiuoja įvairias žoleles bei grybus.

Palengva vyriškis viską išnagrinėja,

Apžiūri ir toliau tęsia savo užrašus. Liepsnai

Baigiant užgesti ir nakčiai aptemdžius celę, botanikas nustojo

Rašyti, bet ir vėl uždegęs naują žvakę

Ėmėsi toliau darbuotis. Dabar ryški žvakės šviesa aiškiai apšviečia

Žinomo žemaičių kunigo, gydytojo, mokytojo Tėvo Jurgio

Ambraziejaus Pabrėžos veidą.

Karolina Miežetytė, III a klasės mokinė

 Ši savaitė gimnazijoje – jubiliejinė: gimnazija švenčia keturiasdešimtmetį. Mokiniai kūrybiniais darbais mini šią sukaktį. Lietuvių kalbos pamokose ir neformaliojo švietimo būreliuose vieni kūrė kryžiažodžius apie gimnaziją, kiti – vaizdelius, treti eiliavo, dar kiti dalyvavo dailyraščio konkurse ir rašė J. Pabrėžos tekstus. Didžiulį darbą nuveikė III a kl. mokinė Vita Mickutė: sudarė J. Pabrėžos laiško kunigui M. Valančiui žodyną. Gimnazijos bibliotekoje eksponuojami mokinių akrostichai, skirti Jurgiui Ambraziejui Pabrėžai.

Mokytoja Irutė Lapinskienė

 

Informacija

Mūsų rekvizitai

Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija

Savivaldybės biudžetinė įstaiga.

Kodas: 190284291

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Adresas: Savanorių g. 56, LT-97114 Kretinga

Telefonas: +370 (672) 99180

El. paštas: info@kjpg.lt

1,2% parama

1,2 proc. paramos sąskaitos Nr. LT784010041800092289
Paramos gavėjo pavadinimas
Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos Rėmimo fondas
Identifikacinis numeris (kodas) 193341331