PABRĖŽOS ŽODIS PABRĖŽIEČIAMS

Sausio 15 dieną minėsime 250-ąsias tėvo Jurgio Pabrėžos gimimo metines. Kuklaus vienuolio Jurgio Pabrėžos vardas gyvas ne tik Žemaitijoje, bet ir visoje Lietuvoje: 2021 metus Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė  mokslininko, botaniko, pedagogo, lietuvių kultūrinio sąjūdžio dalyvio, žemaičių raštijos veikėjo ir mokslo terminų kūrėjo, bibliofilo, kunigo pranciškono Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos metais.

Jurgis Pabrėža – garsus pamokslininkas, kurio pamokslų žodžiai virpino užuojautos išsiilgusių XIX a. klausytojų širdis, ir be galo geros širdies, reiklus sau žmogus. Tai patvirtina ir įtaigūs J. Pabrėžos žodžiai, parašyti atsisveikinant su savo mokiniais: „Mylimasai mokiny! Žiūrėk, kad tavo gyvenimas būtų tylus ir ramus, nes toks Dievui patinka. Melskis kiekvienoje vietoje. Būk blaivus, išmintingas, išauklėtas, drovus ir kuklus. Venk tuščių kalbų, kvailų žingeidumų, barnių, puikybės, piktžodžiavimų, storžieviškumo, nedėkingumo, nepaklusnumo, girtavimų, neramumo, nesusilaikymo, išdavikiškumo, įžūlumo, veidmainiškumo, apgavystės ir kitų visų negerovių. Iš savo turtų dalyk išmaldas ir nenukreipk veido nuo vargšų. Jei daug turėsi, gausiai duok; jei mažai turėsi, ir mažai su noru rūpinkis duoti. Padariusiam tau ką gero tuojau atsilygink, kad svetimas užmokestis pas tave neužsiliktų. Iš kitų blogo patyręs, kitam to nedaryk. Patarimo visuomet nuo protingo ieškok. Visados Dievą garbink ir nuo Jo prašyk, kad tavo gyvenimą tvarkytų, kad visi tavo užmanymai Jame būtų. Nebijok, Brangusis, į neturtą patekti, nes būsi labai turtingas, jei Dievo bijosi, nuodėmių vengsi, o darysi gerai. Štai mano paskutinieji pamokinimai tau, Brangusis Mokiny.“ Šiuos Pabrėžos priesakus gimnazistai, dalyvavę dailyraščio konkurse, išrašė rudenį. Pabrėžos ,,pamokinimai“, iškeliantys amžinąsias vertybes, taip pat aktualūs mums, XXI amžiaus mokiniams ir mokytojams, ir tėvams – juk visi esame Pabrėžos mokiniai…

Surinko Irutė Lapinskienė

Informacija

Mūsų rekvizitai

Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija

Savivaldybės biudžetinė įstaiga.

Kodas: 190284291

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Adresas: Savanorių g. 56, LT-97114 Kretinga

Telefonas: +370 (672) 99180

El. paštas: info@kjpg.lt

1,2% parama

1,2 proc. paramos sąskaitos Nr. LT784010041800092289
Paramos gavėjo pavadinimas
Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos Rėmimo fondas
Identifikacinis numeris (kodas) 193341331