MINIME JURGIO PABRĖŽOS JUBILIEJŲ

,,Dievas mato, laikas bėga, mirtis genasi, amžinybė laukia.“

Jurgis Pabrėža

Sausio 15-oji – ypatinga diena ir Lietuvai, ir Kretingai, kadangi minime Jurgio Pabrėžos 250-ąsias gimimo metines, be to, 2021 metus Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė  mokslininko, botaniko, pedagogo, lietuvių kultūrinio sąjūdžio dalyvio, žemaičių raštijos veikėjo ir mokslo terminų kūrėjo, bibliofilo, kunigo pranciškono Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos metais.

Šie metai ypatingi ir Jurgio Pabrėžos universitetinei gimnazijai. Turime gražią tradiciją kasmet visiems pirmų gimnazijos klasių mokiniams organizuoti integruotą tikybos, biologijos, geografijos, muzikos, lietuvių kalbos ir literatūros, dailės pamoką apie Jurgio Pabrėžos gyvenimą ir veiklą, siekdami, kad mūsų gimnazijos naujokai kuo daugiau žinotų apie šią iškilią asmenybę, kurios vardas suteiktas gimnazijai. 25 kartą tokia pamoka neįprasta savo forma, vieta, mokinių ir mokytojų skaičiumi jau įvyko rugsėjo 2 dieną. Pirmokų gimnazistų nuomone, šis renginys informatyvus, linksmas ir įdomus, nes daug naujo sužinojo apie XVIII a. Kretingą, Jurgį Pabrėžą, jo darbus ir nuopelnus Lietuvos mokslui. Mokiniams buvo smagu klausytis mokytojų, kurie užsidegę pasakojo apie J. Pabrėžą ir leido suprasti, kad derėtų didžiuotis savo gimnazijos vardu ir jį puoselėti. Artėjančio jubiliejaus proga sausio 14 d. gimnazijos mokiniai dalyvavo nuotolinėje pamokoje, kurią vedė lektorė Nijolė Raudytė, Mažesniųjų Brolių Ordino Lietuvos Šv. Kazimiero Provincijos Kretingos Apreiškimo vienuolyno bibliotekos darbuotoja, ir papasakojo apie unikalią rankraščių kolekciją, neformalią lituanistinę mokyklą Kretingos bernardinų vienuolyne XIX a.  Šios unikalios mokyklos dvasiniu vadovu kaip tik ir buvo J. A. Pabrėža. Visą savaitę nuo sausio 11 iki 15 dienos gimnazijos mokiniai, minėdami šią sukaktį, lankė J. A. Pabrėžos kapą, uždegė atminimo žvakutes.

Be to, visus mokslo metus mokiniai kūrybiniais darbais mini ir minės šią sukaktį. Įvairių dalykų pamokose ir neformaliojo švietimo būreliuose vieni kuria kryžiažodžius, verčia J. A. Pabrėžos tekstus į kitas kalbas, kiti – piešia ar eiliuoja, trečių klasių gimnazistai rašo projektinius darbus… Jau  spalį įvyko dailyraščio konkursas, kur mokiniai rašė J. Pabrėžos tekstus. Gimnazijos bibliotekoje eksponuojami mokinių sukurti akrostichai, skirti Jurgiui Ambraziejui Pabrėžai. Dar gimnazistai dalyvaus sportinėse J. Pabrėžos vardo varžybose. Bendradarbiaudami su Klaipėdos ir Šiaulių universitetais, mokyklomis partnerėmis pavasarį taip pat planuojame įvairiausiomis veiklomis pagerbti šią iškilią asmenybę.

Mokytoja Ramunė Masiokienė

Informacija

Mūsų rekvizitai

Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija

Savivaldybės biudžetinė įstaiga.

Kodas: 190284291

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Adresas: Savanorių g. 56, LT-97114 Kretinga

Telefonas: +370 (672) 99180

El. paštas: info@kjpg.lt

1,2% parama

1,2 proc. paramos sąskaitos Nr. LT784010041800092289
Paramos gavėjo pavadinimas
Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos Rėmimo fondas
Identifikacinis numeris (kodas) 193341331