Darbuotojų poreikis

Darbuotojų poreikis

Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinėje gimnazijoje nuo 2019 m. liepos 11 d. iki 2019 m. liepos 24 d. skelbiama atranka rusų k., anglų kalbos ir istorijos mokytojo pareigoms užimti. Atranka vykdoma pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje (laisvos formos);
  2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
  4. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
  5. Pedagoginį darbo stažą patvirtinantį dokumentą;
  6. Gyvenimo aprašymą;
  7. Rekomendaciją (-as) iš buvusių darboviečių (neprivaloma);

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Dokumentų priėmimo pradžia 2019 m. liepos 11 d., pabaiga 2019 m. liepos 24 d.. 17.00 val.

Dokumentai pateikiami asmeniškai adresu Savanorių 56, Kretinga, Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinėje gimnazijoje, gimnazijos raštinėje  arba elektroniniu paštu: info@kjpg.lt

Informacija apie atranką skelbiama gimnazijos internetinėje svetainėje adresu www.kjpg.lt ir Darbo biržos internetinėje svetainėje adresu: www.ldb.lt. Konsultacijos dėl mokytojų atrankos  teikiamos telefonu +370 670 01185

 

RUSŲ KALBOS MOKYTOJAS (-A)

Pareigybės pavadinimas: rusų kalbos mokytojas (-a);

Darbo krūvis, (0,37 etato);

Darbo sutarties rūšis: terminuota (iki 2019-2020 m. m. ugdymo proceso pabaigos, su galimybe sutartį pratęsti į neterminuotą).

Darbo užmokestis: priklauso nuo turimos pedagogo kvalifikacinės kategorijos ir pedagoginio darbo stažo.

Reikalavimai: aukštasis pedagoginis išsilavinimas, kompiuterinis raštingumas, darbo patirtis mokykloje, gebėti ugdymo procese taikyti informacines technologijas, šiuolaikines ugdymo metodikas, gebėti dirbti komandoje, rengti projektus, būti pareigingu, empatišku.

Kita informacija: pamokų vedimas 1-2 (9-10) gimnazijos klasių mokiniams – 8 savaitinės pamokos

 

ANGLŲ KALBOS MOKYTOJAS (A)

Pareigybės pavadinimas: anglų kalbos mokytojas (-a);

Darbo krūvis, (0,61 etato);

Darbo sutarties rūšis: terminuota (iki 2019-2020 m. m. ugdymo proceso pabaigos, su galimybe sutartį pratęsti į neterminuotą).

Darbo užmokestis: priklauso nuo turimos pedagogo kvalifikacinės kategorijos ir pedagoginio darbo stažo.

Reikalavimai: aukštasis pedagoginis išsilavinimas, kompiuterinis raštingumas, darbo patirtis mokykloje, gebėti ugdymo procese taikyti informacines technologijas, šiuolaikines ugdymo metodikas, gebėti dirbti komandoje, rengti projektus, būti pareigingu, empatišku.

Kita informacija:  pamokų vedimas  1- 4  (9-12) gimnazijos  klasių mokiniams – 15 savaitinių pamokų.

 

ISTORIJOS MOKYTOJAS (A)

Pareigybės pavadinimas: istorijos mokytojas (-a);

Darbo krūvis, (0,33 etato);

Darbo sutarties rūšis: terminuota (iki 2019-2020 m. m. ugdymo proceso pabaigos, su galimybe sutartį pratęsti į neterminuotą).

Darbo užmokestis: priklauso nuo turimos pedagogo kvalifikacinės kategorijos ir pedagoginio darbo stažo.

Reikalavimai: aukštasis pedagoginis išsilavinimas, kompiuterinis raštingumas, darbo patirtis mokykloje, gebėti ugdymo procese taikyti informacines technologijas, šiuolaikines ugdymo metodikas, gebėti dirbti komandoje, rengti projektus, būti pareigingu, empatišku.

Kita informacija: pamokų vedimas 1- 4 (9-12) gimnazijos  klasių mokiniams – 7 savaitinės pamokos.

Informacija

Mūsų rekvizitai

Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Kodas: 190284291
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Adresas: Savanorių g. 56, LT-97114 Kretinga
Telefonas: +370 (672) 99180
El. paštas: info@kjpg.lt

2% parama

2 proc. paramos sąskaitos Nr. LT784010041800092289
Paramos gavėjo pavadinimas
Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos Rėmimo fondas
Identifikacinis numeris (kodas) 193341331

Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija

Įstaigos kodas: 190284291
Adresas: Savanorių g. 56, LT-97114 Kretinga
Tel.: 8 672 99180
El paštas: info@kjpg.lt

Raštinės darbo laikas: I – V  8.00- 12.00 val.  ir 12.30 – 16.30 val.

 

El. paštas:

Telefonas: