Gimnazijos naujienos

2-4 GIMNAZIJOS KLASIŲ MOKINIŲ TĖVŲ DĖMESIUI!

Informuojame, kad 2018 m. rugsėjo 27 d. 18.00 val. gimnazijos aktų salėje vyks visuotinis 2-4 gimnazijos klasių mokinių tėvų susirinkimas, kurio metu tėvai bus supažindinami su 2018/2019 m. m. svarbiausiomis gimnazijos veiklos kryptimis ir aptariami...

Kelionė po Dzūkijos nacionalinį parką

Ankstų rugsėjo 14-osios rytą  būrys Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos ugdytinių išsiruošė į gabių mokinių bei gimnazistų, dalyvaujančių respublikiniame projekte ,,Žvilgsnis į Lietuvą – Dzūkija", išvyką  po Dzūkijos nacionalinį parką....

1-ų GIMNAZIJOS KLASIŲ MOKINIŲ TĖVŲ DĖMESIUI!

Š. m. rugsėjo 17 d. 18.00 val. gimnazijos aktų salėje vyks 1-ų gimnazijos klasių mokinių tėvų ir 1-ose gimnazijos klasėse dirbančių mokytojų bendras susirinkimas. Jo metu gimnazijos mokytojai prisistatys tėvams, supažindins su mokomo dalyko reikalavimais...

Neformaliojo švietimo veiklų pristatymas

                     Rugsėjo 11 dieną gimnazijos aktų salėje susirinkusiems gimnazistams buvo pristatytos neformaliojo švietimo veiklos. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Sigita Vaicekauskienė kvietė mokinius bendrauti ir bendradarbiauti renginiuose,...

Mokslo ir žinių diena

Šventę pradėjo gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Sigita Vacekauskienė. Pavaduotoja linkėjo naudotis 3 sėkmės raktais: žiniomis, vaizduote, darbu. Sugiedojus ,,Tautišką giesmę“, šventę pratęsė gimnazijos direktorė Asta Burbienė. Ji džiaugėsi, jog mokslo metus...

Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija

GIMNAZIJOS VIZIJA
Gimnazija, puoselėjanti bendrąsias vertybes, rengianti mokinius būsimoms studijoms, lavinanti gebėjimus ir įgūdžius, reikalingus integruojantis šiuolaikinėje visuomenėje.

GIMNAZIJOS MISIJA
Rengti mokinį gyvenimui šiuolaikinėje visuomenėje, ugdyti laisvą žmogų, turintį poreikį tobulėti visą gyvenimą.

GIMNAZIJOS FILOSOFIJA IR VERTYBĖS
Gimnazijos ugdymo proceso centre – mokinys. Pedagogų kolektyvo uždavinys – sudaryti palankias sąlygas mokinio dvasinių, fizinių, intelektualinių, socialinių ir estetinių gebėjimų plėtotei. Mūsų siekis: „Nuo mokymo – į mokymąsi“.

Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija

Įstaigos kodas: 190284291
Adresas: Savanorių g. 56, LT-97114 Kretinga
Tel.: 8 672 99180
El paštas: info@kjpg.lt

El. paštas:

Telefonas: