Apie biblioteką

Apie biblioteką

Bibliotekos darbo laikas: 730 – 1630
Bibliotekos el.p.:
biblioteka.jpabreza@gmail.com
Darbuotojai:
Bibliotekininkės  Zina Tenenienė ir  Snieguolė Jandalovienė

Bibliotekos paslaugos:

 • Knygų ir periodikos išdavimas į namus.
 • Informacija apie bibliotekoje naujai gautas knygas, CD ir vadovėlius.
 • Reikalingos literatūros ir informacijos paieška.
 • Rekomenduojamų perskaityti knygų sąrašai moksleiviams.
 • Individuali pagalba renkantis literatūrą, CD.
 • Pagalba taikant mokomąsias programas pamokose.
 • Bibliografinių ir informacinių pamokų vedimas.
 • Darbas su viešųjų ir mokslo įstaigų bibliotekų suvestiniais katalogais.
 • Parodos, knygų pristatymai, renginiai.
 • Darbas kompiuteriu.
 • Išankstinė knygų rezervacija elektroniniu paštu.
 • Galimybė rengti savo darbų parodas.

Gimnazijos mokiniai turi puikias galimybes pasinaudoti biblioteka ir skaitykla. Čia yra 17 kompiuterių su internetine prieiga, spausdintuvas, multimedia su ekranu ir dokumentų kamera, 2 kopijavimo aparatai, dokumentų įrišimo įrenginys, 40 darbo vietų, kur gimnazistai  ruošiasi pamokoms, projektiniams darbams, užsiima savišvieta . Bibliotekoje organizuojamos knygų, fotografijų, paveikslų parodos, eksponuojami mokinių kūrybiniai darbai, rengiami naujų knygų pristatymai, susitikimai su įvairiais žmonėmis: svečiais iš kitų mokyklų, projektų dalyviais, buvusiais gimnazistais.  Kryptingai formuojamą bibliotekos fondą sudaro 15600 knygų, 168 garsiniai regimieji dokumentai (CD).

Įdiegta mokyklų bibliotekų informacinė sistema (Tamo). Sukurta bibliotekos fondo duomenų bazė, pradėtas kompiuterizuotas skaitytojų aptarnavimas.

Apie bibliotekoje vykstančius renginius, teikiamas paslaugas, gautas knygas , parodas ir kitą informaciją  galite paskaityti gimnazijos internetinėje svetainėje.

2020 m. nupirkta vadovėlių ir mokymo priemonių už  7202.17 eurų.

Eil.

Nr.

                                                          Pavadinimas Kiekis
1. Привет! : vadovėlis : 2 mokymo metai / Marytė Puzaitė, Loreta Šernienė . — Vilnius : Presvika , [2017] . -103, [1] p. : iliustr. ; 28 cm + 1 garso diskas (CD) . — ISBN: 978-9955-22-904-9 . — UDK: 811.161.1(075.3) 15
2. Matematika.  Vadovėlis 9 klasei. I dalis. : TEMPUS. / Jolanta Knyvienė ; Antanas Apynis, Ingrida Brazauskienė, Ramunė Dranseikienė, Nomeda Zdanienė . —Kaunas: „Šviesa“, 2020.-215 p. — ISBN: 978-5-430-06663-5 40
3. Matematika. Vadovėlis 9 klasei. II dalis. : TEMPUS / Jolanta Knyvienė ; Antanas Apynis, Ingrida Brazauskienė, Ramunė Dranseikienė . —Kaunas: „Šviesa“, 2020.-207 p. — ISBN: 978-5-430-06664-2 40
4. Lietuvių kalba. Vadovėlis 9 klasei. I dalis : LINGUA / Audronė Janickienė ; Daiva Stukienė, Onutė Baumilienė, Ingrida Visockienė . — Kaunas: „Šviesa“ ,2020.- 199 p.  — ISBN: 978-5-430-07078-6 130
5. EDUKA klasė. Mokinio licencija 2020/2021 m.m. 220
6. EDUKA klasė. Mokytojo licencija 2020/2021 m.m. 12
7. Dabartinės lietuvių kalbos žodynas / Lietuvių kalbos institutas ; redaktorių kolegija: Stasys Keinys (vyriausiasis redaktorius) … [et al.] . — 4-asis leid . — Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos inst , 2000 . — XXIV, 967, [1] p ; 27 cm . — ISBN: 5-420-01242-1 . — UDK: 808.82-323.1 5

 

MISIJA:

 • mokymo ir mokymosi vieta su modernia informacine ir technine baze
 • patrauklus, aktyvus gimnazijos informacijos, kultūros centras
 • aktyviai dalyvauja ugdymo procese, tenkina gimnazijos bendruomenės narių informacinius poreikius

TIKSLAI:

 • įvesti kompiuterizuotą klientų aptarnavimą
 • tobulinti bibliotekos darbuotojų kompetenciją
 • plėtoti bibliotekos – informacinio centro veiklą

UŽDAVINIAI:

  • Ugdyti mokinių informacinius gebėjimus.
  • Skatinti skaitymą ir populiarinti knygą.
  • Sudaryti tinkamas sąlygas plėtoti mokinių saviraišką.
  • Kaupti informaciją apie profesinį švietimą ir supažindinti su ja mokinius.
  • Naudoti šiuolaikines technologijas bibliotekos, skaityklos veikloje.

Informacija

Mūsų rekvizitai

Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija

Savivaldybės biudžetinė įstaiga.

Kodas: 190284291

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Adresas: Savanorių g. 56, LT-97114 Kretinga

Telefonas: +370 (672) 99180

El. paštas: info@kjpg.lt

1,2% parama

1,2 proc. paramos sąskaitos Nr. LT784010041800092289
Paramos gavėjo pavadinimas
Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos Rėmimo fondas
Identifikacinis numeris (kodas) 193341331

Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija

Įstaigos kodas: 190284291
Adresas: Savanorių g. 56, LT-97114 Kretinga
Tel.: 8 672 99180
El paštas: info@kjpg.lt

Raštinės darbo laikas: I – V  8.00- 12.00 val.  ir 12.30 – 16.30 val.

El. paštas:

Telefonas: