Apie gimnaziją

GIMNAZIJOS HIMNAS 

Šalia upelio Pastauninko
Vienuolio Pabrėžos vardu
Jaunystės džiaugsmo kupina
Gyvuok gimnazija mana.

Čia mes įprasminam save,
Čia, kelias veda į naujas tiesas.
Gražiausios dienos čia praleistos
Ir meilė gimsta čia pirma.

Kiekvieną rytą bunda žinios,
Ieškojimai mokslo ir šviesos.
Sparnais pakylame aukštyn
Į išmintį, dorą, tiesą.

Čia mes įprasminam save,
Čia, kelias veda į naujas tiesas.
Gražiausios dienos čia praleistos
Ir meilė gimsta čia pirma.

Širdy užlieja šiluma
Ir norisi atgal sugrįžt
Dėkingi Tau, gimnazija,
Tu visad liksi mums šviesa.

Čia mes įprasminam save,
Čia, kelias veda į naujas tiesas.
Gražiausios dienos čia praleistos
Ir meilė gimsta čia pirma.

Žodžiai: gimnazijos moksleivių
Muzika: mokytojos Dalės Povilaitienės

1980 metais pastatyta nauja trečioji vidurinė mokykla (dabartinė Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija). Rugsėjo 1-ąją sutiko pirmuosius savo mokinius. Direktorė – Angonita Blagnienė.

1988–1989 m. m.  mokyklai vadovauja kolektyvo išrinktas Pranas Stukanas.

1989 metais mokyklos direktoriumi išrenkamas Kajus Garška. 1991–1992 m. m. įvestos tiksliųjų ir humanitarinių mokslų klasės. 1993 metais mokyklai suteikiama teisė atidaryti humanitarinio ir realinio profilio pirmąsias gimnazijos klases, prasidėjo mokytojų atestacija. 1994 metais gegužės mėn. 30 d. mokyklai suteiktas Jurgio Pabrėžos vardas.

Nuo 1995 metų mokyklai vadovavo Biruta Mikienė. Vadovaudamasi LR vietos savivaldos nutarimu Nr. 36, 1997-05-30 Kretingos rajono taryba nusprendė nuo 1997 metų rugsėjo 1 d. reorganizuoti Jurgio Pabrėžos vidurinę mokyklą į gimnaziją ir vadinti ją Kretingos Jurgio Pabrėžos gimnazija. Nuo 2012 metų rugsėjo 1 d. gimnazija išgryninta, mokosi I-IV klasių mokiniai. Nuo 2013 metų rugsėjo 1 d. – Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija (Kretingos rajono savivaldybės 2013 metų  gegužės mėn. 30 d. sprendimas Nr. T2-142)

Nuo 2017 metų sausio 2 d. Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinei gimnazijai  vadovavo Asta Burbienė.

Nuo 2020 metų kovo 3 d. į Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos direktoriaus pareigas konkursą laimėjo dabartinis direktorius dr. Kęstutis Trakšelys.

Jurgis Pabrėža – botanikas, floristas, kunigas, vėliau vienuolis tėvas Ambroziejus. Gyveno 1771–1849 m. Gimė Skuodo rajone, Večų kaime. 1816 metais įstoja į Kretingos Pranciškonų vienuolyną. Kretingos Bernardinų mokykloje dėstė lotynų kalbą bei gamtos mokslą. Be galo mėgo gamtą, rinko, aprašinėjo ir augino įvairius augalus. Surinko augalų herbariumą. Apie augalus parašė garsų darbą ,,Taislius augumini“. Jis nėra pamirštas ir dabar, jo atminimui pastatytas paminklas, jo vardu pavadinta mokykla bei gatvė. Gražiai papuoštas kapas, ant kurio stovi koplytėlė. Mūsų gimnazija didžiuojasi gavusi teisę vadintis Jurgio Pabrėžos vardu. O pateisinti šį vardą yra visos galimybės, nes joje dirba kūrybiški, aukštos kvalifikacijos pedagogai, mokosi šaunūs, išradingi mokiniai, dideli gimnazijos pagalbininkai- mokinių tėveliai, gražią, tvarkingą ir saugią aplinką puoselėjantys aplinkos darbuotojai.

 

 

 

 

 

 

 

Informacija

Mūsų rekvizitai

Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija

Savivaldybės biudžetinė įstaiga.

Kodas: 190284291

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Adresas: Savanorių g. 56, LT-97114 Kretinga

Telefonas: +370 (672) 99180

El. paštas: info@kjpg.lt

1,2% parama

1,2 proc. paramos sąskaitos Nr. LT784010041800092289
Paramos gavėjo pavadinimas
Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos Rėmimo fondas
Identifikacinis numeris (kodas) 193341331

Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija

Įstaigos kodas: 190284291
Adresas: Savanorių g. 56, LT-97114 Kretinga
Tel.: 8 672 99180
El paštas: info@kjpg.lt

Raštinės darbo laikas: I – V  8.00- 12.00 val.  ir 12.30 – 16.30 val.

El. paštas:

Telefonas: