Gimnazijos naujienos

Atvirų durų diena gimnazijoje

Vasario 12d. Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinėje gimnazijoje vyko Atvirų durų diena – būsimųjų naujokų kūrybinė laboratorija. Atvyko būrys mokinių iš Kretingos S. Daukanto ir M. Daujoto progimnazijų. Mokiniai buvo supažindinti su Jurgio Pabrėžos...

Matematikos viktorina „Matematika kitaip“

2019 metų sausio 29 dieną Jurgio Pabrėžos universitetinėje gimnazijoje įvyko viktorina „Matematika kitaip“. Viktoriną organizavo trys 3-ios gimnazijos klasės moksleiviai, atliekantys projektinį darbą: Edvinas Girdenis, Vaidas Gedvilas, Benas Montrimas. Vaikinai patys...

Sveikiname

Sveikiname Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso rajono etapo dalyvius Mantą Daukšą (3a kl.), Gintarę Pociūtę (3d kl.) ir Rasą Žutautaitę (1b  kl.; Rasa nuotraukos viduryje), užėmusią II vietą, bei jos mokytoją Audronę...

Sveikiname

Sveikiname lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų 9–12 klasių mokiniams rajoninio etapo prizininkes Moniką Kutelytę, 4a kl. mokinę, (II vieta) ir Emą Miliūtę, 3b kl. mokinę, (III vieta) bei jų mokytojas Audronę Dūdienę ir...

SVEIKINAME

Lainedą Vainauskaitę, 3c kl. mokinę, 51-ojo  Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurso (prozos sekcija) I etapo laureatę, ir jos mokytoją Irutę Lapinskienę. Linkime sėkmės respublikiniame etape.                                                                         ...

Sveikiname !!!

SVEIKINAME Moniką Kutelytę, 4a kl. mokinę, 57-osios  Lietuvos mokinių chemijos olimpiados II etapo nugalėtoją (I vieta, dvyliktokų grupė), ir jos mokytoją Rasą Šorienę. Sveikiname Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija Savivaldybės biudžetinė įstaiga....

Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija

GIMNAZIJOS VIZIJA
Gimnazija, puoselėjanti bendrąsias vertybes, rengianti mokinius būsimoms studijoms, lavinanti gebėjimus ir įgūdžius, reikalingus integruojantis šiuolaikinėje visuomenėje.

GIMNAZIJOS MISIJA
Rengti mokinį gyvenimui šiuolaikinėje visuomenėje, ugdyti laisvą žmogų, turintį poreikį tobulėti visą gyvenimą.

GIMNAZIJOS FILOSOFIJA IR VERTYBĖS
Gimnazijos ugdymo proceso centre – mokinys. Pedagogų kolektyvo uždavinys – sudaryti palankias sąlygas mokinio dvasinių, fizinių, intelektualinių, socialinių ir estetinių gebėjimų plėtotei. Mūsų siekis: „Nuo mokymo – į mokymąsi“.

Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija

Įstaigos kodas: 190284291
Adresas: Savanorių g. 56, LT-97114 Kretinga
Tel.: 8 672 99180
El paštas: info@kjpg.lt

El. paštas:

Telefonas: