Gimnazijos naujienos

Fizinio aktyvumo diena

Gegužės 13 d. gimnazijoje – pirmokų gimnazistų fizinio aktyvumo diena. Gausiausiai dalyvavo 1 d klasės mokiniai. Dalyviai rinkosi mėgstamus sporto žaidimus: tinklinį ir krepšinį. Lengvosios atletikos atskirų rungčių lyderiai – Deimantė Simėnaitė, 1 b kl. (šuolis į...

Informacija nemokamą maitinimą gaunantiems mokiniams

Gegužės 12 d. (trečiadienį, nuo 10.00 iki 14.00 val.) ir 13 d. (ketvirtadienį nuo 10.00 iki 14.00 val.) nemokamą maitinimą gaunantiems mokiniams bus išduodamas sausas davinys už balandžio mėn. prie mokyklos valgyklos šoninių durų iš lauko pusės. Mokiniai, ar jų...

Konkursas ,,Pabrėžos įkvėpti“

Balandžio 19 d. gimnazijoje nuotoliniu būdu vyko mokinių kūrybos konkurso ,,Pabrėžos įkvėpti“ baigiamoji šventė. Vertinimo komisijos pirmininkė lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Eglė Litvinienė džiaugėsi, kad konkursui pateikta 17 įvairių žanrų darbų: pasakų,...

Pagyrimo raštas už darbą apie Jurgį Pabrėžą

Balandžio 12-14 d. nuotoliniu būdu Zoom platformoje vyko 53 – iasis Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkursas. Tarp 100 atrinktų mokinių kūrybinių ir tiriamųjų darbų, kurie aptarti ir įvertinti septyniose sekcijose: prozos, poezijos, literatūros kritikos,...

Tėvo Ambraziejaus paminėjimas

Tėvas Ambraziejus mokė aplinkinius ne tik rinkti vaistines žoles, kalbėjo apie jų panaudojimą gydymui, bet ir pats tapė. Projekto tikslas - prisiminti J.Pabrėžos populiarumo priežastis, atsigręžti į atbundančios pavasarinės gamtos svarbiausios šventės - Velykų...

Sveikinimas

.                                                                                .                                                                                            .                                        ...

Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija

GIMNAZIJOS VIZIJA
Gimnazija, puoselėjanti bendrąsias vertybes, rengianti mokinius būsimoms studijoms, lavinanti gebėjimus ir įgūdžius, reikalingus integruojantis šiuolaikinėje visuomenėje.

GIMNAZIJOS MISIJA
Rengti mokinį gyvenimui šiuolaikinėje visuomenėje, ugdyti laisvą žmogų, turintį poreikį tobulėti visą gyvenimą.

GIMNAZIJOS FILOSOFIJA IR VERTYBĖS
Gimnazijos ugdymo proceso centre – mokinys. Pedagogų kolektyvo uždavinys – sudaryti palankias sąlygas mokinio dvasinių, fizinių, intelektualinių, socialinių ir estetinių gebėjimų plėtotei. Mūsų siekis: „Nuo mokymo – į mokymąsi“.

Gimnazijos renginių kalendorius

Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija

Įstaigos kodas: 190284291
Adresas: Savanorių g. 56, LT-97114 Kretinga
Tel.: 8 672 99180
El paštas: info@kjpg.lt

Raštinės darbo laikas: I – V  8.00- 12.00 val.  ir 12.30 – 16.30 val.

El. paštas:

Telefonas: