Gimnazijos naujienos

Padėkos diena „Mokslo Paukštė“

Mokslo metų pabaigoje į tradicine tapusią padėkos dieną „Mokslo paukštė“ buvo pakviesti mokiniai ir jų tėvai, mokytojai. Joje pagerbti mokiniai, iškovoję asmenines ir komandines pergales, bei juos ruošę mokytojai, padėkota mokinių tėvams. Apdovanoti 9 mokslo pirmūnai,...

Bendradarbiavimas

       Gražus mūsų ir  Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijų bendradarbiavimas įgyvendinant socializacijos projektą „Skuodo didžiavyrių...

Darbai miesto šventei

Kretingos miesto jubiliejui rajono mokyklos rengė pagrindinių miesto istorinių architektūrinių objektų maketus. Simboliškai burtai mūsų gimnazijai lėmė Jurgio Pabrėžos kapą ir šv. Jurgio koplyčią. Birželio 15 dieną mūsų maketą bus galima išvysti Kretingos Rotušės...

Skaitykime ir vasarą

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka kviečia skaityti lietuvių autorių ir į lietuvių kalbą išverstas el. knygas portale www.ibiblioteka.lt. Šiuo metu jums siūlome daugiau kaip 1 700 el. knygų. Skaityti ir užsisakyti el. knygas gali visi, turintys LIBIS...

Apsilankė kariniame laive

JAV ambasados pasiūlymu gimnazistai apsilankė Klaipėdos uoste stovėjusiame kariniame laive "USS Bainbridge". Karo laivas, jo ginkluotė ir komanda padarė didelį įspūdį ekskursijos...

Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija

GIMNAZIJOS VIZIJA
Gimnazija, puoselėjanti bendrąsias vertybes, rengianti mokinius būsimoms studijoms, lavinanti gebėjimus ir įgūdžius, reikalingus integruojantis šiuolaikinėje visuomenėje.

GIMNAZIJOS MISIJA
Rengti mokinį gyvenimui šiuolaikinėje visuomenėje, ugdyti laisvą žmogų, turintį poreikį tobulėti visą gyvenimą.

GIMNAZIJOS FILOSOFIJA IR VERTYBĖS
Gimnazijos ugdymo proceso centre – mokinys. Pedagogų kolektyvo uždavinys – sudaryti palankias sąlygas mokinio dvasinių, fizinių, intelektualinių, socialinių ir estetinių gebėjimų plėtotei. Mūsų siekis: „Nuo mokymo – į mokymąsi“.

Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija

Įstaigos kodas: 190284291
Adresas: Savanorių g. 56, LT-97114 Kretinga
Tel.: 8 672 99180
El paštas: info@kjpg.lt

El. paštas:

Telefonas: