Gimnazijos naujienos

Sąmoningumo didinimo mėnuo

Kaip ir kiekvienais metais gimnazija savo veiklomis ir idėjomis prisideda prie emocinės paramos tarnybos „Vaikų linija“ vykdomos kampanijos ,,Sąmoningumo didinimo mėnuo be patyčių 2021“ iniciatyvos. Šiais metais mokiniai dorinio ugdymo pamokose buvo kviečiami išmokti...

Tarptautinė civilinės saugos diena

Kovo 1-ąją dieną minima Tarptautinė civilinės saugos diena. I gimnazijos klasių mokiniai per žmogaus saugos pamoką dar kartą prisiminė, kaip elgtis ištikus nelaimei, kaip jai pasirengti ir kaip išlikti informuotam ekstremaliosios situacijos metu. Žmogus gyvena...

Informacija nemokamą maitinimą gaunantiems mokiniams

      Kovo 24 d. (trečiadienį, nuo 10.00 iki 15.00 val.) ir 25 d. (ketvirtadienį nuo 12.00 iki 14.00 val.) nemokamą maitinimą gaunantiems mokiniams bus išduodamas sausas davinys už kovo mėn. prie mokyklos valgyklos šoninių durų iš lauko pusės. Mokiniai, ar jų...

Žemės dienos paminėjimas

Pasaulinei Žemės dienai paminėti kovo 10 d. trečių – ketvirtų klasių mokiniai dalyvavo Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto prof. Ričardo Makuškos chemijos pamokoje ,,Plastikiniai maišeliai: iššūkiai ir galimybės. Globalinės problemos sprendimo...

Knygnešio dienai paminėti

Ar kas uždegs vaškinę žvakę, Kai smėlio kauburį supils? Už sunkų kelią, baugią naktį Ar kas mus, knygnešius, atmins? / Iš knygnešių dainos / 1864 / 1904 metai – tai tik nedidelė mūsų tautos istorijos atkarpėlė, tačiau joje telpa žūtbūtinė lietuvių tautos kova už...

Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija

GIMNAZIJOS VIZIJA
Gimnazija, puoselėjanti bendrąsias vertybes, rengianti mokinius būsimoms studijoms, lavinanti gebėjimus ir įgūdžius, reikalingus integruojantis šiuolaikinėje visuomenėje.

GIMNAZIJOS MISIJA
Rengti mokinį gyvenimui šiuolaikinėje visuomenėje, ugdyti laisvą žmogų, turintį poreikį tobulėti visą gyvenimą.

GIMNAZIJOS FILOSOFIJA IR VERTYBĖS
Gimnazijos ugdymo proceso centre – mokinys. Pedagogų kolektyvo uždavinys – sudaryti palankias sąlygas mokinio dvasinių, fizinių, intelektualinių, socialinių ir estetinių gebėjimų plėtotei. Mūsų siekis: „Nuo mokymo – į mokymąsi“.

Gimnazijos renginių kalendorius

Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija

Įstaigos kodas: 190284291
Adresas: Savanorių g. 56, LT-97114 Kretinga
Tel.: 8 672 99180
El paštas: info@kjpg.lt

Raštinės darbo laikas: I – V  8.00- 12.00 val.  ir 12.30 – 16.30 val.

El. paštas:

Telefonas: