Skaitmeninė biblioteka

Rekomenduojama skaityti literatūra

Privalomos literatūros sąrašas I – II gimnazijos klasėms

III klasė

I. Programinė literatūra

N. Kunas „Senovės Graikijos legendos ir mitai“ (I skyrius).
Homeras „Odisėja“ (pasirinktos giesmės).
Sofoklis „Antigonė“.
M. de Servantesas „Don Kichotas“ (I tomas).
V. Šekspyras. Sonetai; „Hamletas“.
J. V. Gėtė “Faustas“(I dalis).
K. Donelaitis „Metai“.
Maironis „Pavasario balsai“.
F. Dostojevskis „Nusikaltimas ir bausmė“.
J. Biliūnas. Apsakymai („Vagis“, „Ubagas“, „Kliudžiau“ ir kt.); „Liūdna pasaka“.
Šatrijos Ragana „Sename dvare“.
Vaižgantas „Dėdės ir dėdienės“ arba „Nebylys“, „Pragiedruliai“ ( ištraukos iš ,,Gondingos krašto“).
V. Krėvė „Šiaudinėj pastogėj“ ( ,,Silkės“, ,,Bedievis“ ir kiti apsakymai), „Skirgaila“.
S. Nėris „Anksti rytą“, „Prie didelio kelio“.

II. Knygos apie autorius, memuarai, kritikos straipsniai, dienoraščiai

D. Dilytė. ,,Amžinoji Roma“.
M. Gimbutienė. ,,Senoji Europa“.
A. Patackas, A. Žarskus. ,,Virsmų knyga“.
M. Eliade. ,,Amžinojo sugrįžimo mitas“.
,,Poezijos posme gyvi“.
V Kavolis. ,,Žmogus istorijoje“.
A. J. Greimas. ,,Iš arti ir toli“.
Mitologijos enciklopedija. ( I- II tomas).
L. Nakaitė. ,,Žalvariniai senolių laiškai“.
J. Brodskij. ,,Poetas ir proza“.

III. Rekomenduojama literatūra

Dantė. ,,Dieviškoji komedija“ ( ,,Pragaras“).
H. Wassmo „Dinos knyga“, ,,Aštuntas susitikimas“.
A. Baricco „Šilkas“, „Novečentas“.
M. Ondaatjė „Anglas ligonis“.
A. Makine „Prancūziškas testamentas“.
M. Kundera „Nepakeliama būties lengvybė“, „Juokingos meilės“.
S. Parulskis „Nuogi drabužiai“, „Trys sekundės dangaus“
I. Welsch „Traukinių žymėjimas“.
G. Garsija Markesas „Apie meilę ir kitus demonus“.
R. M.Remarkas „Triumfo arka“, „Trys draugai“, „Juodasis obeliskas“.
R. Gary „Aušros pažadas“.
J. Fowles „Magas“, „Prancūzų leitenanto moteris“, „Kolekcionierius“.
F. Sagan „Sveikas, liūdesy!”, „Truputis saulės šaltam vandeny“.
J. Ivanauskaitė „Kelionių alchemija“, ,,Švelnūs tardymai“.
O. Tokarščuk „Praamžiai ir kiti laikai“.
M. Axelsson „Balandžio ragana“.

IV klasė

I. Programinė literatūra

J. Savickis. Novelės ( ,,Vagis“, ,,Kova“, ,,Motina“, ,,Paskutinis rapsodas“, ,,Ūkininkai“).
V. Mykolaitis- Putinas. ,,Tarp dviejų aušrų“, ,,Altorių šešėly“.
S. Nėris. ,,Prie didelio kelio“.
A. Vaičiulaitis. Novelės( ,,Rogės“, ,,Vidudienis kaimo smuklėj“, ,,Tavo veido šviesa“, ,,Tarp šieno pradalgių“).
H. Radauskas. Eilėraščiai.
F. Kafka. ,,Metamorfozė“.
A. Kamiu. ,,Kaligula“ arba ,,Svetimas“, ,,Sizifo mitas“ – ištraukos.
B. Sruoga. ,,Dievų miškas“.
A. Škėma. ,,Balta drobulė“.
R. Granauskas. ,,Gyvenimas po klevu“ arba ,,Jaučio aukojimas“, ,,Duonos valgytojai“.
J. Aputis. Novelės ( ,, Dobilė. 1954 metų naktį“, ,,Šūvis po Marazyno ąžuolu“, ,,Autorius ieško išeities“, ,,Horizonte bėga šernai“).
S. Šaltenis .Novelės ( ,,Amžinai žaliuojantis klevas“, ,,Lich“…).
B. Vilimaitė. Novelės (,,Žinios apie mylimą žmogų“, ,,Namai“, ,,Apsiaustas“, ,,Kandžių sukapotas“, ,,Dzūkė mergaitė“).
V. Juknaitė. ,,Stiklo šalis“, ,,Tariamas iš tamsos“ arba ,,Išsiduosi. Balsu“.
Just. Marcinkevičius. ,,Mažvydas“.
J. Vaičiūnaitė. Pasirinktas poezijos rinkinys.
M. Martinaitis. Pasirinkti eilėraščiai, ,,Kukučio baladės“.
S. Geda. Pasirinkti eilėraščiai.
N. Miliauskaitė. Pasirinktas poezijos rinkinys.
T. Venclova. Pasirinkti eilėraščiai.
S. Parulskis. ,,Nuogi drabužiai“ ( 3-5 pasirinktos esė).
K. Navakas. ,,Trys lagaminai sniego“ ( 3-5 pasirinktos esė).
D. Kajokas. ,,Dykinėjimai“. ( 3-5 pasirinktos esė).

II. Knygos apie autorius, memuarai, kritikos straipsniai, dienoraščiai

J. Vaičiūnaitė. „Vaikystės veidrody“.
J. Aistis. „Milfordo gatvės elegijos“.
V. Daujotytė. „Moters dalis ir dalia“.
A. Vaičiulaitis. „Knygos ir žmonės“.
„Moteris su lauko gėlėmis“ (apie N.Miliauskaitę)
S. Matulaitienė. “Poezijos gramatika“.
R. Tūtlytė. „Eilėraščio skaitymas“.
R.Šilbajoris „Netekties ženklai“
„Skaitome novelę“.
Just. Marcinkevičius. „Dienoraštis be datų“.
V. Kubilius. „XX a. Lietuvių literatūra.
A.Nyka- Niliūnas. „Dienoraščio fragmentai“ (I-II d.)
K.Nastopka „Prasmių poetika“

III. Rekomenduojama literatūra

A. Kamiu. „Sizifo mitas“.
A. Burgess. „Prisukamas apelsinas“.
I. Martel. „Pi gyvenimas“.
A. Baricco. „City“, „Be kraujo“.
„Kitoks Vilius Orvidas“.
D. Malauf. „Įsivaizduojamas gyvenimas“.
G. Radvilavičiūtė. „Suplanuotos akimirkos“.
K. Navakas. ,,Du lagaminai sniego“.
T. Lidgren. ,,Dorė biblija“.
G. Garsija Markesas. ,,Šimtas metų vienatvės“.
K. Sabaliauskaitė. ,,Silva rerum“.
V. Juknaitė. ,,Tariamas iš tamsos“.
R. Gavelis. ,,Jauno žmogaus memuarai“.
J. Kunčinas. ,,Tūla“.
L. S. Černiauskaitė. ,,Benedikto slenksčiai“, ,,Kvėpavimas į marmurą“.

MALONAUS BENDRAVIMO SU KNYGA!

BIBLIOTEKOJE  ESANČIOS  KOMPIUTERINĖS  PROGRAMOS

LIETUVIŲ KALBA
Pavadinimas Kiekis
Lietuvių etninė kultūra. Gyvūnijos pasaulis etninėje kultūroje 1
Lietuvos knygos veikėjai 1
Maironis. Lyrika 1
Lietuvių etninės kultūros vertybės 1
Saulius Mykolaitis. Nieko nepasakyta  (kolekcija „Lietuvių aktorių balsai“) 1
Pauliaus Širvio lyrika. Tolimoji klajūno viltis (kolekcija „Lietuvių aktorių balsai“) 1
Poeta. Lietuvių lyriką skaito L. Noreika (kolekcija „Lietuvių aktorių balsai“) 2
Romansero bėgančiam laikui . Poezijos ir muzikos meditacija (kolekcija „Lietuvių aktorių balsai“) 1
Džonatanas Livingstonas. Žuvėdra (kolekcija „Lietuvių aktorių balsai“) 1
Saulius Bareikis. Svečias (kolekcija „Lietuvių aktorių balsai“) 1
Pirmoji mano vaikystės knyga (kolekcija „Lietuvių aktorių balsai“) 1
Marina Cvetajeva (kolekcija „Lietuvių aktorių balsai“)
Jonas Strielkūnas. Mūsų niekas daugiau nekartos (kolekcija „Lietuvių aktorių balsai“) 1
Lietuvių kalbos bendrinė tartis 2
„Epitafija ant poeto kapo“. Apie poetą Henriką Nagį 1
„Einu“. Apie Vincą Mykolaitį Putiną 1
LKKS v.3.0 „Lietuvių kalbos rašybos kompiuterinis įvadas „ 2
Saulutė rateliu tekėjo. Folkloro diena 1
Kieti riešutėliai. Kirčiavimas 1
Lietuvos vaikų ir moksleivių- liaudies kūrybos atlikėjų- TRAMTATULIS. Laureatų įrašai 1
Dabartinės lietuvių kalbos žodynas 1
Lietuvių tautosaka 1
Lietuvos knygos veikėjai. Biografijų žodynas. 1
Žodis po žodžio. Leksika. Kalbos kultūra 1
Rašytojų balsai (2 CD) 1
Lietuvių rašytojai klasikai 1
ISTORIJA
Pavadinimas Kiekis
Įdomioji Lietuvos istorija 1
Lietuva iki Mindaugo (antrasis leidimas, ketvirtasis pataisytas leidimas) 1
Žvilgsnis į „Aukso amžių“ – Baltai pirmaisiais amžiais po Kristaus 1
Paminklai Lietuvos knygnešiams ir Daraktoriams 1
Lietuvos istorija. Ar pažįsti Valstybę, kurioje gyveni? ( pirma dalis –vasario 16-oji, antra dalis- Lietuvos atgimimas, trečia dalis- Lietuva, sausis 1991m., ketvirta dalis- Lietuva tremtyje) 1
Gimtoji istorija  (nuo 7 iki 12 klasės)
Gimtoji istorija 2 (nuo 7 iki 12 klasės) 3
Istorijos laboratorija (9-12 klasės) 1
Holokaustas Lietuvoje 2
Įsimylėję LIETUVĄ 1
„Kovo 11-osios kontekstai.“ „ Sausio 13-oji“ 1
1941 metų birželio sukilimas 1
Nesulaužyti priesaikos 1
Įdomioji istorija (valstybė, menas, visuomenė) 1
V.V. Lansbergio filmas „Trispalvis“ 1
MATEMATIKA
Pavadinimas Kiekis
Matematika 9 su dinamine geometrija 2
Matematika 10 su dinamine geometrija 3
Dinaminė geometrija 2
Kengūra 1
Matematika 11 (pratybos bendrajam kursui) 2
Stereometrija ir erdviniai kūnai mokyklos kurse 3
Atviro kodo programos mokyklai (matematika) 1
Crocodile Mathematics 1
PILIETINIS UGDYMAS
Pavadinimas Kiekis
Žmogaus teisių mokymo integracinės pamokos 1
Ekonominė ir pinigų sąjunga. 10-osios euro metinės 1
Pačios keisčiausios sąjungos istorija 1
Vienas vardas- Lietuva (tūkstantmečio odisėja) 2
Europos integracijos pamokos 2
NATO (anglų kalba) 1
Vartojimo kultūros ugdymas 2
Europos pamokos 1
Pilietinis ugdymas Lietuvoje 2
GEOGRAFIJA
Pavadinimas Kiekis
Lietuvos geografijos atlasas 2
Bendroji geografija. Pasaulio geografinės zonos 2
„Bendrosios geografijos“ programa 1
Gamta. Kompiuterinė Lietuvos enciklopedija 1
Miškų įvairovė: raida, elementai, procesai 1
99 Lietuvos paukščių balsai 1
Atviro kodo programos mokyklai (geografija) 1
Lietuvos miškuos 1
INFORMATIKA
Pavadinimas Kiekis
Informacinė sistema „Infotestas „ 2
Moksleivių visuotinio kompiuterinio raštingumo testas 2
Mokomasis kompiuterinis modeliavimas. Modeliavimo programa Model Builder 1
Lokalizuota „FREE PASCAL“programavimo sistema 2
Tekstų rengyklė ABIWORD 2
IMAGINE LOGO 1
Apsaugok savo kompiuterį 9
Lokalizuotas raštinės atvirtųjų programų rinkinys 2
Bendrosios ir mokomosios atvirosios programos 3
Komenskio LOGO 1
Info testas 1
FIZIKA
Pavadinimas Kiekis
Fizika. Į pagalbą abiturientui 1
Crocodile Technology (technologijos; fizika) 2
Crocodile Physics 1
Atviro kodo programos mokyklai (fizika) 1
CHEMIJA
Pavadinimas Kiekis
Crocodile Chemistry (chemija) 2
Atviro kodo programos mokyklai (chemija) 1
MUZIKA
Pavadinimas Kiekis
Klasikinės muzikos enciklopedija 2
DAILĖ
Pavadinimas Kiekis
Užsienio klasikinio meno enciklopedija 2
ARS 2 „Epochos ir stiliai“ 2
Dailės ir ugdymo daile pagrindai (2 CD) (Teorija. Menas fotografijose) 1
Geometriniai lietuvių audinių raštai 1
ANGLŲ KALBA
Pavadinimas Kiekis
Enciklopedija Encarta 2002 1
English + Millennium (anglų kalba 5-12 kl.); English+ 3
FESTART (anglų-lietuvių ir lietuvių – anglų kalbų žodynas) 1
Enciklopedija „Britanija 2003 Ready Referente“ 1
Anglų- lietuvių kalbų žodynas 1
Mokomasis anglų – lietuvių kalbų žodynas pradedantiesiems 1
Intermediate 2. Mokykis angliškai. Pasaulis kalba 1
Anglų kalba. Klausymo testo įrašas (valstybinis brandos egzaminas) 1
RUSŲ KALBA
Pavadinimas Kiekis
Lietuvių- rusų ir rusų-lietuvių kalbų žodynas LiRus 1
ĮVAIRŪS
Pavadinimas Kiekis
Tarptautinių žodžių žodynas INTERLEKSIS 1
Prancūzų kalba. Klausymo testo įrašas 2
Lietuvos valstybės himnas 2
Kretingos rajonas 1
Už laisvę, Tėvynę ir tave.  Partizanų dainos 1
Emilija ir Kubiukas 2
Bendrosios programos ir išsilavinimo standartai 4
Kariai ir saulė. A.Raudonikio dainos 1
Gedimino vyrai. Lietuviškos dainos ansamblis 1
Dviračių ir mopedų vairuotojų kalių eismo taisyklių egzamino bilietai 2
Švietimas regionuose 2005 1
Pilietinė akcija „Būk saugus kelyje“ 2
Mokinių vežiojimo organizavimas. Metodinės rekomendacijos 2
Atviro kodo programos mokyklai (fizika, chemija, geografija, matematika, programavimas, animacija, kalbos, grafika, muzika ir kt.) 1
Prieš parskrendant į Žemę 1
PATYČIOS: atpažink, išvenk, sustabdyk 1
Grožio salonas 2 1
Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarė Birutė Nedzinskienė 2
Mokykla be uniformos (apie pavydą, emigraciją, patyčias, integraciją) 1
Filmas „Tinklas“ (saugus internetas) 1
Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo pertvarka (nuotolinio mokymosi programos) 1

Informacija

Mūsų rekvizitai

Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Kodas: 190284291
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Adresas: Savanorių g. 56, LT-97114 Kretinga
Telefonas: +370 (672) 99180
El. paštas: info@kjpg.lt

1,2% parama

1,2 proc. paramos sąskaitos Nr. LT784010041800092289
Paramos gavėjo pavadinimas
Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos Rėmimo fondas
Identifikacinis numeris (kodas) 193341331

Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija

Įstaigos kodas: 190284291
Adresas: Savanorių g. 56, LT-97114 Kretinga
Tel.: 8 672 99180
El paštas: info@kjpg.lt

Raštinės darbo laikas: I – V  8.00- 12.00 val.  ir 12.30 – 16.30 val.

 

El. paštas:

Telefonas: