Vadovai

Vadovai

Asta Burbienė

Asta Burbienė

Direktorė

 

Gimnazijos direktorė Asta Burbienė

Gyvenimo aprašymas

II vadybinė kvalifikacinė kategorija

El paštas: asta.burbiene@kjpg.lt

Telefonas: +370  670 01185

Sigita Vaicekauskienė

Sigita Vaicekauskienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

Sigita Vaicekauskienė 2007 metais  baigė Vilniaus pedagoginį universitetą,  įgijo edukologijos bakalauro laipsnį ir technologijų mokytojo  kvalifikaciją. 2008 metais suteikta technologijų mokytojos metodininkės kvalifikacinė kategorija.

Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinėje gimnazijoje dirba nuo 1981 metų.  Nuo 2009 metų  dirba direktoriaus pavaduotoja ugdymui.  2013 metais suteikta II vadybos kvalifikacinė  kategorija.

El. paštas: sigita.vaicekauskiene@kjpg.lt
Telefonas: +370  673 00 436

Asta Motužienė

Asta Motužienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

Asta Motužienė 2001 m. baigė Klaipėdos universitetą, kur suteiktas edukologijos Bakalauro kvalifikacinis laipsnis. 2005 m. baigė antrosios pakopos specialiąsias profesines studijas pagal edukologijos studijų krypties dalyko didaktiką ir įgijo anglų kalbos mokytojos specialybę bendrojo lavinimo mokykloje.

Nuo 2006 m. rugsėjo 1d. dirba Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinėje gimnazijoje mokytoja. 2012-06-21 – anglų kalbos mokytoja metodininkė. Nuo 2012-11-16 dirba direktoriaus pavaduotoja ugdymui. 2017 metais  III vadybinė kvalifikacinė kategorija

El. paštas: asta.motuziene@kjpg.lt
Telefonas: +370 673 00 823

Edita Stalmokienė

Edita Stalmokienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

Edita Stalmokienė 1999 m. baigė Klaipėdos universitete taikomosios matematikos studijas, kur jai suteiktas matematikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis (informacinių technologijų specializacija). 2004 m. baigė antrosios pakopos specialiosias studijas pagal edukologijos studijų krypties dalyko didaktikos studijų programą ir jai suteikta mokytojo profesinė kvalifikacija.

Nuo 1999 m. rugsėjo 1d. dirba Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinėje gimnazijoje mokytoja. 2012 m. suteikta matematikos mokytojos metodininkės kvalifikacija. Nuo 2017-09-01 dirba direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

El. paštas: edita277@gmail.com
Telefonas: +370  658 33 222

Albina Čoblauskienė

Albina Čoblauskienė

Ūkio dalies vedėja

 

Albina Čoblauskienė nuo 2005 m dirba Kretingos Jurgio Pabrėžos gimnazijoje  direktorės pavaduotoja ūkio reikalams. 1976 m baigė Vilniaus kooperacijos technikumą, suteikta techniko – technologo kvalifikacija.  2010 m baigė Klaipėdos Valstybinę kolegiją,  suteikta  vadybos ir verslo administravimo profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir vadybininko profesinė kvalifikacija.

El. paštas: albina.coblauskiene@kjpg.lt
Telefonas:  +370  673 00 159

Budėjimo gimnazijoje dienos:

  • Pirmadienis – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Asta Motužienė.
  • Antradienis – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Asta Motužienė.
  • Trečiadienis – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Sigita Vaicekauskien.
  • Ketvirtadienis – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Sigita Vaicekauskienė.
  • Penktadienis – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Edita Stalmokienė.
  • Nesant gimnazijoje direktoriaus, jo funkcijas vykdo budintis direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija

Įstaigos kodas: 190284291
Adresas: Savanorių g. 56, LT-97114 Kretinga
Tel.: 8 672 99180
El paštas: info@kjpg.lt

El. paštas:

Telefonas: